Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hof: Gemnet - Stimular

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum uitspraak:
02-04-2008
Rolnummer:
06 / 1178
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
Gimnet.nl
Eiser(es):
Gemnet B.V.
Verweerder:
Stichting Stimular
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieƫn:
Domeinnamen
Dossiers:
Publiekrechtelijke rechtspersoon, Handelsnaam, Merk
Domjur-nummer:
2010-487
Publicatiedatum:
21-02-2010
Kern:

Samenvatting

Eiser in hoger beroep, Gemnet B.V. biedt informatie en communicatiediensten aan overheden. Gedaagde Stichting Stimular biedt eveneens informatie aan overheden, met name op het gebied van milieubeleid. De voorzieningenrechter in eerste instantie heeft het gebruik van de domeinnaam Gimnet.nl door Stimular niet onrechtmatig en misleidend geacht en de vordering van Gemnet afgewezen. Gemnet komt hiertegen in hoger beroep.

Beoordeling van de middelen.

Volgens de voorzieningenrechter is onvoldoende aannemelijk dat er sprake is van soortgelijke diensten, waardoor Gemnet geen bescherming kan ontlenen aan haar merkinschrijving. Het Hof stelt vast dat Stimular het teken Gimnet gebruikt ter onderscheiding van de door haar geleverde diensten, zodat Gemnet een beroep kan doen op art 13A lid 1 sub b BMW.

Gebruik in het economisch verkeer? Op basis van het Tanderil-arrest komt het Hof tot bevestigende beantwoording dat Stimular vergoeding ontvangt van de overheid voor het gebruik van de website. Ideƫle doelstelling en ontbrekend winstoogmerk leiden niet tot een ander oordeel over het gebruik in het economisch verkeer.

Gemnet faciliteert de informatie-uitwisseling van gemeentelijke overheden en verstrekt informatie, Stimular stelt informatie ter beschikking op het gebied van milieubeleid. Beide organisaties richten zich op overheden waardoor de doelgroep ten minste gedeeltelijk overlapt en een zekere mate van concurrentie niet is uit te sluiten.

Is er sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek? Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Visueel, auditief en begripsmatig is er een hoge mate van gelijkenis. Voorts is er gevaar voor verwarring te duchten, daar beide tekens gebruikt worden voor een website die in de overheidssfeer een netwerk voor informatie biedt. Verder geniet Gemnet een grote bekendheid bij het relevante publiek. Het hof wijst de vordering toe en veroordeelt Stimular om de tekens Gimnet en gironet te staken en gestaakt te houden.


Terug