Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hof: Gevelbeheer – Kozijn Beheer

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak:
25-05-2015
Rolnummer:
200.144.779/01
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
gevelbeheer.nl
Eiser(es):
Gevelbeheer
Verweerder:
Kozijn Beheer
Resultaat procedure:
Bekrachtiging vonnis rechtbank
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad
Domjur-nummer:
2015-1130
Publicatiedatum:
26-06-2015
Kern:

Geen staking van het gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl door Kozijn Beheer, omdat in de gegeven omstandigheden het doorlinken van de domeinnaam gevelbeheer.nl naar kozijnbeheer.nl jegens Gevelbeheer niet onrechtmatig is.

Samenvatting

Appellante is Gevelbeheer. Geïntimideerde is Kozijn Beheer. Geïntimideerde is in februari 2000 opgericht en houdt zich bezig met het adviseren van eigenaren en beheerders van onroerende zaken inzake technisch en financieel gevelbeheer en het verrichten van onderhoud aan gevelelementen. De domeinnaam gevelbeheer.nl is op 24 maart 2000 geregistreerd en de domeinnaam kozijnbeheer.nl is op 23 maart 2010 geregistreerd op naam van geïntimideerde. Geïntimideerde gebruikt de domeinnaam gevelbeheer.nl om internetgebruikers door te leiden naar de domeinnaam kozijnbeheer.nl, waarmee toegang wordt verkregen tot haar website.

Appellante heeft een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de kantonrechter. De vordering tot het staken en gestaakt te houden van het gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl is door de kantonrechter afgewezen. In hoger beroep vordert appellante eveneens het staken en gestaakt houden van het gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl en de e-mailadressen eindigend op @gevelbeheer.nl. De grieven richten zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat geïntimideerde met het gebruik en het doorlinken van de domeinnaam gevelbeheer.nl ten opzichte van appellante niet in strijd heeft gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeert betaamt.

Centraal in het hoger beroep staat de vraag of het gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl onrechtmatig is jegens appellante. Het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan is op zichzelf niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Bijkomende omstandigheden, in verband met de wijze waarop, respectievelijk omstandigheden waaronder dat profiteren plaatsvindt, zoals het nodeloos creëren van verwarring(sgevaar), kunnen het profiteren alsnog onrechtmatig maken.

Het betoog van appellante staat of valt met het door haar gestelde feit dat geïntimideerde de domeinnaam gevelbheer.nl is gaan gebruiken op het moment dat appellante bij het relevante publiek een zekere bekendheid had verworven. Deze stelling is echter niet nader onderbouwd en appellante heeft daartoe geen bewijs aangeboden.

Ook de stelling van appellante dat geïntimideerde door gebruik van de domeinnaam gevelbeheer.nl de (potentiële) klanten van appellante opzettelijk in de waan brengt met appellante van doen te hebben, hetgeen naar oordeel van het hof onrechtmatig zou kunnen zijn, is appellante onvoldoende onderbouwd.

Voor zover appellante in het kader van artikel 6:162 BW zich nog op een algemene belangenafweging heeft willen beroepen, valt zonder nadere toelichting niet in te zien dat het belang van appellante bij het staken van de domeinnaam gevelbeheer.nl door geïntimideerde dient te prevaleren boven het belang van het gebruik van die domeinnaam door geïntimideerde.

De conclusie is dat de in de gegeven omstandigheden het doorlinken van de domeinnaam gevelbeheer.nl naar kozijnbeheer.nl jegens appellante niet onrechtmatig is. De grieven slagen niet en de vordering wordt afgewezen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter.


Terug