Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hof Money4wheels: [appellant] – [geïntimideerde]

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak:
18-05-2015
Rolnummer:
200.159.622/01KG
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHAMS:2015:1934
Domeinnaam:
money4wheelsautoverpanden.nl en money4wheelsverpanden.nl
Eiser(es):
[appellant]
Verweerder:
[geïntimideerde]
Resultaat procedure:
Bekrachtiging vonnis rechtbank
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Executiegeschil
Domjur-nummer:
2015-1129
Publicatiedatum:
26-06-2015
Kern:

De grieven van appellant die gericht zijn tegen het staken van de executie van de verbeurde dwangsommen met betrekking tot het staken en gestaakt te houden van ieder gebruik van de domeinnamen money4wheelsautoverpanden.nl en money4wheelsverpanden.nl door geïntimideerde leiden niet tot vernietiging en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd.

Samenvatting

Appellant is [persoonsnaam 1]. Geïntimideerde is [persoonsnaam 2]. Partijen hebben samengewerkt in een vof, die geldleningen verstrekte aan derden, waarbij door die derde tot zekerheid voor de nakoming van de overeenkomst een pandrecht werd gevestigd op hun auto, motor of vaartuig. Partijen hebben in het kader van hun samenwerking verschillende domeinnamen gebruikt, waaronder de domeinnamen money4wheelsverpanden.nl en money4wheelsautoverpanden.nl. Als houder van de domeinnamen was Searchtrends vermeld. Eind 2011 hebben partijen de samenwerking beëindigd, waarna appellant doorgaat onder de naam money4wheels.nl. Alle activiteiten en domeinnamen van Searchtrends gaan over naar geïntimideerde, behalve de domeinnamen money4wheels, moneyfourwheels, moneyforwheels, wheels4money met de extensie .nl, .com, .eu, .bizz enzovoort.

Tussen partijen is in het voorjaar van 2013 een geschil ontstaan. Geïntimeerde heeft appellant gesommeerd de website onmiddellijk-geld.nl uit de lucht te halen en appellant heeft onder meer geïntimeerde gesommeerd het gebruik van de handels- en domeinnamen money4wheelsverpanden.nl en money4wheelsautoverpanden.nl te staken. Bij vonnis in kort geding is geïntimideerde veroordeeld om ieder gebruik van de naam Money4Wheels (en/of een afgeleide daarvan) en van de domeinnamen money4wheelsautoverpanden.nl en money4wheelsverpanden.nl te staken en gestaakt te houden. Geïntimideerde heeft zich niet gehouden aan het vonnis en appellant heeft een deurwaarder verbeurde dwangsommen laten aanzeggen aan geïntimideerde. Geïntimideerde heeft bij de voorzieningenrechter succesvol de staking van de executie gevorderd. Tegen deze beslissing komt appellant op.

Met grieven 1 en 2 bestrijdt appellant het oordeel van de voorzieningenrechter dat de veroordeling beperkt mag worden opgevat en ertoe strekte het gebruik van de genoemde aanduidingen te beëindigen en niet om de aanwezigheid van die aanduidingen op het internet ongedaan te maken. Het hof stelt voorop dat in een executiegeschil de (executie)rechter zich ertoe dient te beperken de ter uitvoering van het veroordelend vonnis verrichte handelingen te toetsen aan de inhoud van de veroordeling. Daarbij dient de rechter het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. Appellant heeft echter tijdens het pleidooi bevestigd dat hij niet heeft gevorderd de aanwezigheid van de naam Money4Wheels van het internet te (doen) verwijderen of ongedaan te maken, zodat de veroordeling dan ook niet in die zin kan worden opgevat. Daarom falen beide grieven.

De grieven 5, 6 en 7 zijn gericht tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter met betrekking tot de aanwezigheid van advertenties die zijn geplaatst op www.marktnet.nl met gebruikmaking van de naam Money4Wheels. Evenals in eerste aanleg is ook in hoger beroep onvoldoende duidelijk geworden wanneer en door wie de gewraakte advertenties op het internet zijn geplaatst. De grieven hebben geen succes.

Grief 9 is gericht tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat niet kan worden gezegd dat geïntimeerde zich onvoldoende heeft ingespannen om de veroordeling na te komen. Naar het voorlopig oordeel van het hof is voldoende aannemelijk geworden dat geïntimeerde zich wel degelijk heeft ingespannen om de veroordeling na te komen. Het hof is niet gebleken van een welbewust weigeren van geïntimeerde om de domeinnamen money4wheelsautoverpanden.nl en money4wheelsverpanden.nl aan appellant over te dragen.

De conclusie is dat de grieven niet leiden tot vernietiging en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug