Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hof: Prae - Artiestenverloningen

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak:
05-05-2014
Rolnummer:
200.120.744/01
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
artiestenverloning.nl, artiestenverloningen.nl
Eiser(es):
Prae
Verweerder:
Artiestenverloningen
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
27-06-2014
Kern:

Samenvatting

Appellante is Prae Artiestenverloningen B.V., houdster van de domeinnaam artiestenverloning.nl, welke in 2005 is geregistreerd. Prae zelf is pas in 2011 opgericht. Geïntimideerde is Artiestenverloningen B.V., houdster van de domeinnaam artiestenverloningen.nl, welke in 2002 is geregistreerd.

In kort geding heeft de voorzieningenrechter Prae veroordeeld om ieder gebruik van de domeinnaam artiestenverloning.nl te staken en gestaakt te houden. In de bodemprocedure heeft de rechtbank Prae verboden de aanduiding artiestenverloning.nl als domeinnaam te gebruiken. In hoger beroep vordert appellante vernietiging van het bestreden vonnis. Hiertoe heeft appellante twee grieven aangevoerd.

Met de tweede grief komt appellante op tegen het oordeel van de rechtbank dat appellante onrechtmatig heeft gehandeld nu er sprake is van verwarringsgevaar ten aanzien van de grote overeenstemming met de domein- en handelsnaam van geïntimideerde. Het hof stelt voorop dat de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend is voor de diensten die appellante en geïntimideerde leveren. Het hof is dan ook van oordeel dat het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Er kan wel onrechtmatig zijn gehandeld als er sprake is van voldoende ernstig bijkomende omstandigheden. In deze zaak is er geen sprake van dergelijke omstandigheden. De grief slaagt.

De eerste grief, die ziet op rechtsverwerking, behoeft geen behandeling. Ten overvloede is het hof van oordeel dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij appellante het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat geïntimideerde haar aanspraak niet (meer) geldend zou maken. Enkel tijdsverloop of louter stilzitten is onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen.

Het hof vernietigt het bestreden vonnis voor zover de op onrechtmatige daad gebaseerde conventionele vordering van geïntimideerde is toegewezen. Voor het overige wijst het hof de vordering af.

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug