Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hof: Ziggo – 123 Video

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak:
18-10-2010
Rolnummer:
200.051.728/01
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
123video.nl
Eiser(es):
Ziggo B.V.
Verweerder:
123 Video B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-10-2011
Kern:

Samenvatting

Appellante is Ziggo, een internet service provider (ISP). Geïntimeerde is 123 Video en exploiteert een website waarop geregistreerde deelnemers (onder andere) foto's en filmfragmenten kunnen plaatsen. Een van de deelnemers heeft meermalen pornografisch filmmateriaal waarop Kim Holland Productions B.V. het auteursrecht heeft, op de website van 123 Video geplaatst. 123 Video heeft telkens na sommatie door Kim Holland het filmmateriaal verwijderd. 123 Video heeft in een kort geding de NAW-gegevens gevorderd van Ziggo. De voorzieningenrechter heeft de vordering toegewezen.

De vraag is of Ziggo een mededelingsplicht heeft. Het Hof stelt dat beslissend is of Ziggo in de concrete omstandigheden van het geval onrechtmatig jegens 123 Video handelt door de NAW gegevens en de geboortedatum van de gebruiker niet te verstrekken.

Het Hof stelt dat de belangen van Ziggo bij het niet verstrekken van de NAW-gegevens in dit geval dienen te prevaleren. 123 Video heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in het onderhavige geval geen minder ingrijpende mogelijkheden bestonden de door haar benodigde gegevens van de betreffende gebruiker te achterhalen. Het hof gaat er bovendien van uit dat 123 Video in dit geval, op grond van de met de gebruiker gevoerde e-mailcorrespondentie en op grond van de bij inschrijving verkregen gegevens, al over de juiste naam en geboortedatum beschikte. Aangenomen moet worden dat een door 123 Video ingeschakelde deurwaarder met behulp van deze gegevens in beginsel in staat zou zijn geweest het juiste adres van de gebruiker ten behoeve van het uitbrengen van het exploot van oproeping in vrijwaring te achterhalen. Dat 123 Video deze weg heeft bewandeld en daarbij op problemen is gestuit is gesteld noch gebleken.

Het Hof concludeert dat het door Ziggo verstrekken van de persoonsgegevens van de gebruiker van het e-mailadres niet noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van 123 Video. Ziggo handelt derhalve niet in strijd met de in het maatschappelijk verkeer van haar te vergen zorgvuldigheid door te weigeren de NAW-gegevens en de geboortedatum van betrokkene aan 123 Video te verstrekken.

Het Hof vernietigt het vonnis en wijst de vorderingen van 123 Video af.


Terug