Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hof: Zwaluwhoeve - Cityspa

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak:
22-11-2010
Rolnummer:
200.076.300/01 SKG
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
cityspa-amsterdam.nl .com .tv
Eiser(es):
URBAN LIFESTYLE NEDERLAND B.V. c.s.
Verweerder:
Geïntimeerde h.o.d.n. Cityspa
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Beschrijvende domeinnamen, Handelsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
14-02-2011
Kern:

Samenvatting

De Zwaluwhoeve, de naam van de appellanten, is een aanduiding voor een concern dat onder andere een wellness-resort in Harderwijk exploiteert. Geïntimeerde drijft een schoonheidssalon en heeft de domeinnaam cityspa.nl geregistreerd. De Zwaluwhoeve heeft onder de handelsnaam City Spa Amsterdam een wellness-onderneming willen openen en heeft in verband daarmee de domeinnaam cityspa–amsterdam met de suffixen .nl, .com en .tv op haar naam geregistreerd.

 

 

Op vordering van Geïntimeerde heeft de voorzieningenrechter, de Zwaluwhoeve op straffe van een dwangsom verboden de hiervoor bedoelde handelsnaam en domeinnamen te gebruiken. In hoger beroep vordert de Zwaluwhoeve vernietiging van de uitspraak van de voorzieningenrechter, opdat zij, gebruik mag blijven maken maken van de handels- en domeinnaam met daarin de term “cityspa”.

 

 

Naar het oordeel van het Hof kan het woord “City Spa” niet worden beschouwd als een ingeburgerde, generieke term in de Nederlandse taal. Het stond daarom Geïntimeerde vrij om deze term te monopoliseren en als handelsnaam te gebruiken. Wat betreft het onderscheidend vermogen van de handelsnaam meent het hof dat de Zwaluwhoeve bij het kiezen van een handelsnaam ervoor dient te zorgen dat er geen verwarring ontstaat. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de aard van de ondernemingen van Geïntimeerde en de Zwaluwhoeve weliswaar niet geheel identiek is, maar dat er toch zodanige overlappingen zijn dat verwarring mogelijk is.

 

Door alleen de geografische aanduiding Amsterdam aan haar handelsnaam toe te voegen neemt de Zwaluwhoeve te weinig afstand van de oudere handelsnaam van Geïntimeerde.

 

Door het anders dan als handelsnaam gebruiken van een domeinnaam die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de oudere handelsnaam van een ander, wordt in beginsel geen inbreuk op die handelsnaam gemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 5 Hnw. Die verbodsbepaling is alleen toepasselijk indien de domeinnaam tevens als handelsnaam wordt gebruikt. Dat neemt niet weg dat indien een domeinnaam identiek is aan een handelsnaam en het gebruik daarvan vrijwel gelijk opgaat met het gebruik van een domeinnaam, het gebruik van een dergelijke domeinnaam in strijd met maatschappelijke zorgvuldigheid is. De Zwaluwhoeve mag bij het kiezen van een domeinnaam wéI gebruik maken van de term city spa, mits zij daarbij voldoende afstand houdt van de handels- en domeinnaam van Geïntimeerde.

 

 

Het Hof verbiedt de Zwaluwhoeve om vanaf één werkdag na betekening van dit arrest de domeinnamen cityspa-amsterdam.nl, cityspa-amsterdam.com en cityspa-amsterdam.tv te gebruiken en de naam cityspa of cityspa Amsterdam (op welke wijze dan ook geschreven) in haar domeinnamen te gebruiken, tenzij zij deze domeinnamen voorziet van een toevoeging met voldoende onderscheidend vermogen ten opzichte van de domeinnaam cityspa.nl.

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug