Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hoge Raad - Artiestenverloningen - Prae

Procedure:
cassatie
Instantie:
Hoge Raad
Datum uitspraak:
11-12-2015
Rolnummer:
14/04460
LJN/ECLI:
ECLI:NL:HR:2015:3554
Domeinnaam:
artiestenverloningen.nl
Eiser(es):
Artiestenverloningen B.V
Verweerder:
Prae Artiestenverloning B.V
Resultaat procedure:
De vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2016-1183
Publicatiedatum:
31-03-2016
Kern:

Prae hoeft het gebruik van haar domeinnaam artiestenverloningen.nl niet te staken. Het gebruik van een beschrijvende domeinnaam is in beginsel niet onrechtmatig, bijkomende omstandigheden zijn vereist. In casu is er geen sprake van onrechtmatig handelen.

Samenvatting

Eiseres tot cassatie is Artiestenverloningen B.V. (hierna: Artiestenverloningen). Verweerster in cassatie is Prae Artiestenverloning B.V. (hierna: Prae). Beide partijen zijn ondernemingen die zich bezig houden met loonadministratie van en voor artiesten. Artiestenverloningen heeft in 2002 de domeinnaam artiestenverloningen.nl geregistreerd voor het aanbieden van haar diensten. Prae is in 2011 opgericht en biedt haar diensten aan via de domeinnaam artiestenverloning.nl. Bij kortgedingvonnis van 15 september 2011 is Prae veroordeeld het gebruik van haar domeinnaam te staken. Prae is in hoger beroep gegaan en het hof heeft de vordering tot het staken van de domeinnaam afgewezen. Volgens het hof is het gebruik van de domeinnaam niet onrechtmatig: de domeinnaam is beschrijvend van aard en er zijn geen omstandigheden waaruit zou blijken dat er in casu sprake is van onrechtmatig handelen. Hiertegen heeft Artiestenverloningen cassatie ingesteld. De conclusie van de AG strekt tot verwerping van het beroep.

Eerst benadrukt de Hoge Raad dat een rechthebbende op een domeinnaam beschermd wordt tegen later gebruik van een zelfde of gelijkende domeinnaam wanneer het gebruik hiervan onrechtmatig is. Vervolgens merkt de Hoge Raad op dat de vaststelling van het hof, dat de aanduiding ‘artiestenverloning’ louter beschrijvend is voor de diensten van beide partijen, niet is bestreden. Volgens de Hoge Raad is het gebruik van een beschrijvende aanduiding in beginsel niet onrechtmatig, bijkomende omstandigheden zijn daarvoor vereist. De Hoge Raad oordeelt dan ook dat het oordeel van het hof geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en wijst daarom de klachten af.

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug