Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Holland Casino N.V. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
03-12-2018
Rolnummer:
DNL2018-0063
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
hconline.nl
Eiser(es):
Holland Casino N.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1323
Publicatiedatum:
27-03-2019
Kern:

Domeinnaam bevat volledige merk van Eiser. Toevoeging van beschrijvende term voorkomt niet een verwarrende gelijkenis. Verweerder heeft geen legitiem belang gezien het feit dat zij niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en op geen enkele manier verbonden is met Eiser. Het feit dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om diensten aan te bieden die sterk lijken op de diensten die worden aangeboden door Eiser wijst op gebruik en registratie te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Holland Casino N.V. uit Hoofddorp, Nederland. Zij is houder van de Benelux merken HC en HOLLAND CASINO (hierna: Merken). 

Verweerder is [X] uit Weiterstadt, Duitsland. Verweerder is de houder van de domeinnaam <hconline.nl> (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam is gekoppeld aan een website die online gokspelen aanbiedt. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bevat een Merk van Eiser met daarbij het woord ‘online’ toegevoegd. Echter, de toevoeging van een beschrijvende term voorkomt niet de verwarrende gelijkenis tussen de Domeinnaam en de Merken. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen legitiem belang gezien het feit dat zij niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en op geen enkele manier verbonden is met Eiser. Bovendien kan er ook geen sprake zijn van legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam nu de activiteiten in Nederland illegaal zijn. De Geschillenbeslechter oordeelt dat Eiser prima facie heeft aangetoond dat er geen sprake is van een recht of legitiem belang.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het feit dat Verweerder de Domeinnaam gebruikt om diensten aan te bieden die sterk lijken op de diensten die worden aangeboden door Eiser wijst op het feit dat Verweerder wist of had moeten weten dat de Merken tot Eiser behoren. Bovendien heeft Eiser aangetoond dat Verweerder zich bezighoudt met het registreren van domeinnamen die overeenkomen met de Merken van Eiser. Kortom, registratie en gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug