Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP – [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
16-01-2016
Rolnummer:
DNL2015-0065
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
werkenbijhvg.nl
Eiser(es):
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1180
Publicatiedatum:
23-02-2016
Kern:

De Domeinnaam, <werkenbijhvg.nl>, stemt verwarringwekkend overeen met de Merken. Verweerder heeft geen legitiem belang bij of rechten op de Domeinnaam en heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

Samenvatting

Eiseres is Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP, eigenaar van merken HVG en HVGLAW (‘de Merken’), geregistreerd in 2011 en 2014. Verweerder heeft op 24 juli 2015 de Domeinnaam, <werkenbijhvg.nl>, geregistreerd. Eiseres stelt dat de Domeinnaam gelijkend is aan de Merken en dat Verweerder de website gebruikt voor vacatures anders dan voor werk bij Eiseres. Verder stelt Eiseres dat de registratie en gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw zijn. Verweerder heeft geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter oordeelt ten eerste dat de naam ‘HVG’, gebruikt in de Merken, in de Domeinnaam geheel is overgenomen. De toevoeging ‘werken bij’ is louter beschrijvend, de Domeinnaam stemt dan ook verwarringwekkend overeen met de Merken. Ten tweede oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder geen legitiem belang bij of rechten op de Domeinnaam heeft. Eiseres heeft gesteld dat Verweerder geen toestemming had om de Domeinnaam te registreren en te gebruiken, dat Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam en dat de Domeinnaam verbonden was aan verschillende andere websites waarmee bij het publiek de indruk werd gewekt dat de website een connectie heeft met Eiseres. Eiseres heeft geen ondersteunend bewijs van deze stellingen geleverd, maar deze stellingen zijn wel aannemelijk en Verweerder heeft hiertegen geen verweer gevoerd. Ten derde oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Oorspronkelijk lijkt de Domeinnaam door Eiseres te zijn geregistreerd en tot en met 2014 ook door Eiseres te zijn gebruikt. Het gebruik van de Domeinnaam door Eiseres en de registraties van de Merken gaan vooraf aan de registratie van de Domeinnaam door Verweerder. Verweerder zou dan ook bekend moeten zijn met Eiseres en de naam ‘HVG’. Bovendien heeft Verweerder ook tegen dit punt geen verweer gevoerd. De vordering wordt toegewezen, de Domeinnaam moet worden overgedragen.


Terug