Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

hollandcasinojackpot.nl: Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen – [Persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
01-09-2015
Rolnummer:
DNL2015-0036
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
hollandcasinojackpot.nl
Eiser(es):
Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Merk
Domjur-nummer:
2015-1158
Publicatiedatum:
04-11-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam, want de domeinnaam hollandcasinojackpot.nl wordt te kwader trouw gebruikt om commercieel voordeel te behalen ten koste van de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen door het doorlinken naar websites waar online gokken wordt aangeboden.

Samenvatting

Eiser is Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen, houder van diverse woord- en beeldmerken met betrekking ‘HOLLAND CASINO’ en ‘HOLLAND CASINOS’. Verweerder is [persoonsnaam], houder van de domeinnaam hollandcasinojackpot.nl. De domeinnaam wordt gebruikt voor informatievoorziening met betrekking tot casinodiensten. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam hollandcasinojackpot.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met de merken van eiser. Het merk is zijn geheel opgenomen in de domeinnaam. Het woord ‘jackpot’ dat achter het dominante gedeelte ‘hollandcasino’ is geplaatst, heeft onvoldoende onderscheidend vermogen om verwarring te voorkomen, temeer omdat ‘jackpot’ een gebruikelijke term is bij gokdiensten.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Eiser heeft onweersproken gesteld dat tussen verweerder en Holland Casino geen connectie is. Aangezien verweerder geen verweerschrift heeft ingediend, is de geschillenbeslechter niet gebleken dat verweerder enig legitiem belang zou kunnen hebben bij de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. Alle merken van eiser zijn geregistreerd voor de registratie van de domeinnaam. Daarnaast is Holland Casino onweersproken een bekend merk, zodat verweerder op de hoogte was, of op zijn minst had moeten zijn, van de rechten van eiser. Gezien het feit dat via de webpagina onder de domeinnaam wordt doorgelinkt naar websites waar online gokken wordt aangeboden, wordt de domeinnaam kennelijk gebruikt om commercieel voordeel te behalen.

De vordering wordt toegewezen.

Gerelateerde uitspraken


Terug