Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hostcloud B.V. – Stichting Justitio Zuid

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak:
30-07-2019
Rolnummer:
200.218.183/01
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHAMS:2019:2809
Domeinnaam:
streekjobs.be etc.
Eiser(es):
Hostcloud B.V.
Verweerder:
Stichting Justitio Zuid
Resultaat procedure:
Betaling vergoeding voor vervroegd beëindigen registraties van meerdere domeinnamen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Contractuele geschillen
Domjur-nummer:
2019-1348
Publicatiedatum:
31-10-2019
Kern:

Het eerder beëindigen van domeinnamen dan zij mag doen op basis van de opzeggingsbrief, leidt tot een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Op basis hiervan kunnen vergoedingen worden toegekend. Om deze vergoeding te ondersteunen kan men een taxatierapport op laten stellen waarin de marktwaarde van de domeinnaam wordt vastgesteld. Kosten die zouden zijn betaald in een hypothetische situatie dat de registraties wel correct waren uitgevoerd, kunnen niet worden gezien als schade wegens de toerekenbare tekortkoming.

Samenvatting

Appellante en tevens incidenteel geïntimeerde is Hostcloud B.V. (voorheen: Hostway) en geïntimeerde en tevens incidenteel appellante is Stichting Justitio Zuid. In een tussenarrest is geoordeeld dat Hostway toerekenbaar tekortgekomen is in de nakoming van de met Stichting Justitio Zuid gesloten overeenkomsten door de registraties van meerdere domeinnamen eerder te beëindigen dan zij mocht doen op basis van de opzeggingen in de opzeggingsbrief. Stichting Justitio Zuid stelt hierdoor schade te hebben geleden.  

Met betrekking tot de eerste domeinnaam <streekjobs.be>, heeft Stichting Justitio Zuid een taxatierapport op laten stellen waarin de marktwaarde is vastgesteld. Hostway heeft aangevoerd dat het taxatierapport grotendeels uit algemene informatie bestaat. Het hof acht echter het rapport voldoende toegespitst op de domeinnaam. Hostway heeft de juistheid van de taxatie onvoldoende gemotiveerd betwist en daarom zal de vergoeding als de kale marktwaarde van de domeinnaam <streekjobs.be> worden toegewezen. Bovendien wordt de vergoeding van de kosten voor het opstellen van het taxatierapport ook toegewezen als redelijke kosten ter vaststelling van de schade in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub b BW. 

Verder stelt Stichting Justitio Zuid dat zij aanspraak maakt op de vergoeding van de marktprijs van veertien andere domeinnamen, waarvan de registratie eerder is beëindigd dan overeenkomt met de opzeggingsbrief. Ten aanzien van één domeinnaam slaagt het beroep van Hostway op eigen schuld aan de zijde van Stichting Justitio Zuid aangezien deze domeinnaam niet werd gebruikt en zij deze niet heeft doen registreren nadat zij erop was gewezen dat hij beschikbaar was. Hierdoor vervalt de plicht van Hostway om de schade wegens te vroege vrijgave van de domeinnaam te vergoeden. Echter, het beroep op eigen schuld faalt voor zover dit de overige dertien domeinnamen betreft en de vergoeding voor deze kosten wordt toegewezen.

Met betrekking tot de registratiefees en bedragen voor overige betaalde, maar niet geregistreerde domeinnamen, stelt het hof dat deze kosten niet kunnen worden gezien als schade wegens toerekenbare tekortkoming. Deze kosten zouden namelijk ook zijn betaald in de hypothetische situatie dat de registraties wel waren uitgevoerd. 

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht. Zij veroordeelt Hostway tot betaling van genoemde vergoedingen aan Stichting Justitio Zuid.  


Terug