Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

HR SIN-NL

Procedure:
cassatie
Instantie:
Hoge Raad
Datum uitspraak:
01-11-2012
Rolnummer:
11/04146
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
[persoonsnaam].nl
Eiser(es):
[eiseres]
Verweerder:
[verweerder]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
27-11-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres tot cassatie heeft de Stichting Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland (SIN-NL) opgericht en gebruikt deze om uitlatingen te doen over verweerder, een arts. Het Gerechtshof Arnhem heeft verweerder in het gelijk gesteld en geboden om de onrechtmatige uitlatingen op [persoonsnaam].nl te staken en gestaakt te houden. Hierop is eiseres in cassatie gegaan.

De Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het Gerechtshof en laat de motivering op grond van artikel 81 lid 1 RO achterwege.

De A-G gaat in zijn conclusie dieper in op de verhouding tussen de aansprakelijkheid van de rechtspersoon (SIN NL) en persoonlijke aansprakelijkheid. De klacht is dat de stichting rechthebbende is op de domeinnamen en dat daardoor eiseres niet aansprakelijk kan zijn of aangesproken kan worden. De A-G oordeelt dat dit onjuist is, in de eerste plaats, omdat de door de wetgever beoogde economische stimulans die kan uitgaan van de mogelijkheid van beperking van persoonlijke aansprakelijkheid veeleer bedoeld is voor het faciliteren van nieuwe (niet van risico's ontblote) initiatieven en de reguliere voortzetting daarvan, dan als een middel om - door inbreng achteraf van de activiteiten in een rechtspersoon - een reeds aan de dag getreden (mogelijke) persoonlijke aansprakelijkheid alsnog te beperken. En in de tweede plaats omdat als algemene regel geldt dat - anders dan voor schadevergoeding - voor een verbod of bevel geen 'schuld' (verwijtbaarheid) vereist is. Het doel daarvan is slechts het voorkomen van verder potentieel onrechtmatig handelen.

Gerelateerde uitspraken


Terug