Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

HR: [X] – R.E.M. Holding B.V.

Procedure:
cassatie
Instantie:
Hoge Raad
Datum uitspraak:
13-12-2012
Rolnummer:
11/04582 DV/EP
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
hittepit.nl
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
R.E.M. Holding B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Executiegeschil
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
21-12-2012
Kern:

Samenvatting

Verweerster in cassatie is REM Holding B.V., houdster van het Benelux woordmerk HITTEPIT. Eiseres tot cassatie heeft de domeinnaam hittepit.nl geregistreerd, welke doorverwees naar de website www.cosibag.nl. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat appellante de domeinnaam moet overdragen. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft drie arresten gewezen in deze zaak, op 31 mei 2011 (hof heeft akte van niet-dienen tegen eiseres verleend met betrekking tot de door haar te nemen memorie van grieven), 16 augustus 2011 (hof wees verzoek eiseres de zaak te bepleiten af) en 8 november 2011. Tegen de eerste twee arresten heeft eiseres beroep in cassatie ingesteld.

Beide arresten waartegen cassatie is ingesteld zijn tussenarresten als bedoeld in art. 401a lid 2 Rv. Hiervan kan slechts cassatieberoep worden ingesteld tegelijk met dat van het eindarrest, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Nu het hof niet anders heeft bepaald, is eiseres niet-ontvankelijk.

De Hoge Raad verklaart eiseres niet-ontvankelijk in haar beroep.

Gerelateerde uitspraken


Terug