Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hugo Boss Trade Mark Management – [Persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
20-09-2015
Rolnummer:
DNL2015-0034
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
hugobossoutlet.nl
Eiser(es):
Hugo Boss Trade Mark Management
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw, Dealers/agentschappen, Merk
Domjur-nummer:
2015-1161
Publicatiedatum:
04-11-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam hugobossoutlet.nl van [persoonsnaam] aan Hugo Boss Trade Mark Management, want er is niet voldaan aan de Oki Data-criteria aangezien [persoonsnaam] niet voldoende nauwkeurig de relatie met Hugo Boss bekend heeft gemaakt.

Samenvatting

Eiser is Hugo Boss Trade Mark Management, houder van diverse merken, waaronder HUGO BOSS en BOSS HUGO BOSS. Verweerder is [persoonsnaam], sinds november 2014 houder van de domeinnaam hugobossoutlet.nl. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam hugobossoutlet.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk van eiser, omdat de domeinnaam het merk volledig bevat. De toevoeging van het woord ‘outlet’ is beschrijvend en verandert niets aan de algehele indruk, omdat het element ‘HUGO BOSS’ duidelijk het dominante bestanddeel is van de domeinnaam.

Vervolgens heeft eiser gesteld dat op de website die verbonden is met de domeinnaam het logo van het merk BOSS HUGO BOSS prominent wordt weergeven. Tevens wordt kleding aangeboden onder het merk HUGO BOSS, zodat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de online outlet store eigendom is van of verbonden is met eiser. De geschillenbeslechter stelt vast dat inderdaad de indruk wordt gewekt dat verweerder een reseller of distributeur is van eiser. De geschillenbeslechter stelt tevens vast dat verweerder niet voldoet aan vereisten van de Oki Data-criteria, omdat op de site de relatie tussen verweerder en eiser niet duidelijk wordt gemaakt. Verweerder heeft dus geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw gebruikt heeft. Ten tijde van de registratie was verweerder op de hoogte van de merken van eiser, of had hij op de hoogte kunnen zijn. De merkregistratie van eiser heeft 37 jaar voor de domeinnaamregistratie plaatsgevonden. Ten tweede is het merk van eiser geregistreerd in de woonstaat van verweerder. Ten derde is ‘Hugo Boss’ geen naam waar een persoon willekeurig aan zal denken als hij of zij een domeinnaam wil registreren. Ten slotte had verweerder met weinig moeite de merkrechten van eiser kunnen ontdekken door het online zoeken in een merkregister.

De vordering wordt toegewezen.


Terug