Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hugo Boss - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
31-01-2017
Rolnummer:
DNL2016-0063
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
hugobossonline.nl
Eiser(es):
Hugo Boss
Verweerder:
Verweerder
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1232
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

Domeinnaam hugobossonline.nl en Merk HUGO BOSS stemmen verwarringwekkend overeen. Verweerder heeft geen recht verkregen op het gebruik van het merk en er bestaat geen commerciële relatie tussen Eiser en Verweerder. Verweerder had af moeten weten van merk Eiser. Imiteren van website Eiser duidt op registratie te kwader trouw. Integratie van een bekend merk is opzichzelfstaand indicatie voor kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Hugo Boss, houder van diverse Internationale en Europese Merken m.b.t. het woord HUGO BOSS, geregistreerd tussen 1977 en 2012.  Verweerder is [Verweerder] en is sinds 27 februari 2016 houder van de betwiste domeinnaam <hugobossonline.nl>. De domeinnaam verwijst naar een website waarop goederen van Eiser verkocht worden. Volgens Eiser is ook het design van de originele website van Eiser <www.hugoboss.com> overgenomen. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het merk van Eiser, gezien het volledige merk in de domeinnaam is opgenomen, gevolgd door het beschrijvende woord ‘online’. Het toevoegen van een beschrijvende term beïnvloedt de gelijkheid tussen het merk en de domeinnaam niet.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. De merken zijn eerder geregistreerd dan de domeinnaam. Eiser stelt onbetwist dat Verweerder geen recht heeft verkregen op het gebruik van het merk HUGO BOSS en er bestaat geen commerciële relatie tussen Eiser en Verweerder. Het kopiëren van een website kan onder deze omstandigheden geen geldige grond vormen voor een recht of legitiem belang.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gebaseerd op bovenstaande tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Het merk heeft een bekende status en verweerder had ten tijde van de registratie van de domeinnaam af moeten weten van het bestaan ervan. Het gebruik van een domeinnaam voor een website dat de officiële website van Eiser imiteert, komt neer op registratie en gebruik van de domeinnaam te kwader trouw. Eerdere uitspraken bevestigen het oordeel dat de integratie van een bekend merk zonder goede reden op zichzelf staand een indicatie is voor kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug