Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Hyde Park Hoofddorp – HPH Exploitatie

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak:
23-07-2019
Rolnummer:
C/15/289821 / KG ZA 19-392
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2019:6769
Domeinnaam:
hydeparkhotel.nl, hydeparkresidence.nl
Eiser(es):
Hyde Park Hoofddorp
Verweerder:
HPH Exploitatie
Resultaat procedure:
Vorderingen afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2019-1349
Publicatiedatum:
30-11-2019
Kern:

Eiseres en Gedaagde hebben vergelijkbare domeinnamen. Eiseres vordert overdracht van de domeinnamen van Gedaagde. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat beiden gebruik maken van beschrijvende domeinnamen, zodat het gebruik van dergelijke aanduidingen, ook indien gevaar voor verwarring ontstaat, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat met zich meebrengen. Volgens de voorzieningenrechter is daarvan in het onderhavige geval geen sprake.

Samenvatting

Eiseres is Hyde Park Hoofddorp B.V. Eiseres is een financiële holding; beheer- en financieringsmaatschappij en houdt zich bezig met de herontwikkeling van de kantorenlocatie Beukenhorst-west in Hoofddorp. Eiseres heeft deze (nog te ontwikkelen) stadswijk ‘Hyde Park’ genoemd. Eiseres beschikt over de domeinnamen <hydeparkishere.nl> en <bouwenaanhydepark.nl>. Bovendien is Eiseres houdster van vijf Benelux merkregistraties en verschillende handelsnamen met daarin ‘’Hyde Park’’.  

Gedaagde is HPH Exploitatie B.V. Gedaagde is een bedrijf dat zich bezighoudt met de verhuur van woonruimte, verhuur van onroerend goed en de afwerking van vloeren, wanden en de interieurreiniging van gebouwen. Domeinnamen van Gedaagde zijn <hydeparkhotel.nl> en <hydeparkresidence.nl> (hierna: Domeinnamen). Bovendien heeft Gedaagde eveneens handelsnamen met daarin ‘’Hyde Park’’. 

Eiseres vordert Gedaagde elke inbreuk op haar merkrechten en handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden en om de Domeinnamen aan Eiseres om niet over te gedragen.  

Met betrekking tot de door Gedaagde gebruikte Domeinnamen overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Het gebruik van domeinnamen, die zodanig lijken op andere domeinnamen en/of op een handelsnaam dat vrees voor verwarring bestaat, kan echter onrechtmatig zijn. Gedaagde bedient zich van beschrijvende domeinnamen, zodat het gebruik van dergelijke aanduidingen, ook indien gevaar voor verwarring ontstaat, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. In het arrest ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten en dat het gebruik van een dergelijke aanduiding alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat van dergelijke bijkomende omstandigheden geen sprake is en dat Gedaagde niet onrechtmatig heeft gehandeld. 

De vorderingen van Eiseres worden afgewezen.

Gerelateerde uitspraken


Terug