Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

IBSA Institut Biochimique S.A. - [persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-09-2016
Rolnummer:
DNL2016-0019
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
ialuril.nl
Eiser(es):
IBSA Institut Biochimique S.A.
Verweerder:
[persoonsnaam]
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Geschillenregeling: geen verweer, Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1204
Publicatiedatum:
27-10-2016
Kern:

Verweerder heeft het merk IALURIL van Eiser gebruikt als domeinnaam. Via deze domeinnaam verwijst Verweerder naar een website waar een product van een concurrent van Eiser wordt verkocht. Hiermee profiteert Verweerder van het merk van Eiser en gebruikt hij de domeinnaam te kwader trouw. De domeinnaam moet worden overgedragen aan Eiser.

Samenvatting

IBSA Institut Biochimique S.A. is Eiser in deze zaak. Eiser is houder van het merk IALURIL, wat Eiser gebruikt voor een geneeskundig product voor de blaas. Op 17 oktober 2014 heeft Verweerder, [persoonsnaam], de Domeinnaam in kwestie, ialuril.nl., geregistreerd. De Domeinnaam wijst internetgebruikers door naar de website www.blaasproducten.nl, waar geadverteerd wordt voor een geneeskundig product genaamd ‘Pentocyst’. Eiser beargumenteert dat de Domeinnaam identiek is aan het merk. Daarnaast stelt Eiser dat Pentocyst, het product van Verweerder, concurreert met het IALURIL product van Eiser. Verweerder heeft geen verweer gevoerd hiertegen.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het merk van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De geschillenbeslechter stelt vast dat het merk IALURIL, dat in 2007 is geregistreerd, een ouder recht is dan de Domeinnaam, welke in 2014 is geregistreerd. De Domeinnaam bestaat alleen uit de term ‘ialuril’ en omvat het merk volledig. Het merk en de Domeinnaam zijn daarom identiek aan elkaar. Hiermee is aan de voorwaarde van artikel 2.1 (a) voldaan. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. Het is duidelijk dat Eiser geen toestemming heeft gegeven aan Verweerder om het merk IALURIL te gebruiken. De geschillenbeslechter oordeelt dat Eiser zijn standpunt, dat Verweerder geen legitieme belangen bij of rechten op de Domeinnaam heeft, succesvol heeft gemaakt. Aangezien Verweerder hier niet op heeft gereageerd en geen bewijs van het tegendeel heeft geleverd zal dit standpunt van Eiser worden aangenomen. Hiermee is aan de voorwaarde van artikel 2.1 (b) voldaan. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Van belang is dat het merk IALURIL beduidend eerder is geregistreerd dan de Domeinnaam van Verweerder en IALURIL geen veelvoorkomende term is. Daarnaast verwijst de Domeinnaam naar een website waar een concurrerend product van het IALURIL product wordt verkocht. Op basis hiervan concludeert de geschillenbeslechter dat Verweerder zich bewust moet zijn geweest van het bestaan van het merk en hiervan profiteert door internetgebruikers naar de website www.blaasproducten.nl te trekken door de verwarring tussen het merk van Eiser en de Domeinnaam. Hiermee is aan de voorwaarde van artikel 2.1 (c) voldaan.

De vordering wordt toegewezen.


Terug