Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

ÏD Group - SmartServer Technologies

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
11-05-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2018-0010
Domeinnaam:
jacadi.nl
Eiser(es):
ÏD Group
Verweerder:
SmartServer Technologies
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1285
Publicatiedatum:
19-12-2018
Kern:

Verweerder registreert Domeinnaam identiek aan Merk Eiser. Geen recht of legitiem belang kan worden vastgesteld aan de kant van Verweerder. Registratie te kwader trouw. Vordering Eiser toegewezen.

Samenvatting

Eiser is ÏD Group uit Frankrijk. Eiser is actief op het gebied van mode, kinderspeelgoed en parfum onder verschillende merken, waaronder het merk “Jacadi” (hierna: Merk). Eiser heeft de domeinnaam “www.jacadi.com” geregistreerd en is rechthebbende van verschillende geregistreerde merken omvattende het merk “Jacadi”.  

Verweerder is SmartServer Technologies uit Nieuwegein. Verweerder biedt IT-services aan en heeft de Domeinnaam <jacadi.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend) nu de Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder identiek is aan het Merk van Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling (Geen Recht of Legitiem Belang). Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang is nu de Domeinnaam niet wordt gebruikt voor de bona fide aanbieding van goederen en/of diensten. Verweerder is er niet in geslaagd een recht of legitiem belang aan te voeren en te bewijzen.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruik te Kwader Trouw) is volgens de geschillenbeslechter voldaan. Hierbij overweegt de geschillenbeslechter dat de overweging dat de term “Jacadi” geen betekenis heeft in de Nederlandse taal of een taal welke de gemiddelde Nederlander beheerst. Hierdoor blijft het onduidelijk waarom Verweerder heeft gekozen voor deze naam voor het aanbieden van IT-services. Om o.a. de hiervoor genoemde reden oordeelt de geschillenbeslechter dat de Domeinnaam is geregistreerd te kwader trouw

Vordering van Eiser wordt toegewezen. De Domeinnaam moet worden overgedragen aan Eiser.


Terug