Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Instagram, LLC – Whois Privacy Protection Foundation / [X], instagam

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-07-2021
Rolnummer:
DNL2021-0026
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<instagam.nl>
Eiser(es):
Instagram, LLC
Verweerder:
Whois Privacy Protection Foundation / [X], instagam
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1419
Publicatiedatum:
30-08-2021
Kern:

Een bonafide aanbod van goederen en diensten, noch een legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam door Verweerder ontbreekt. De Domeinnaam is enkel geregistreerd voor commercieel gewin.

Samenvatting

Eiser is Instagram, LLC, uit de Verenigde Staten. Eiser is een online applicatie waarop foto’s en video’s kunnen worden gedeeld. Eiser is houder van meerdere registraties voor het Merk INSTAGRAM, waaronder het EU-handelsmerk INSTAGRAM (hierna: Merken).

Verweerder is Whois Privacy Protection Foundation / [X], instagam, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <instagam.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam omvat bijna het volledige handelsmerk INSTAGRAM, met enkel de letter ‘‘r’’ weggelaten. Het lijkt hiermee verwarringwekkend veel op de Merken van Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Domeinnaam had in het verleden een website met de kenmerkende logo’s van Eiser. Hiermee werd er door Verweerder een poging gedaan om zich voor te doen als Eiser. Dit beschouwt het Panel niet als een bonafide aanbod van goederen en diensten, noch als een legitiem, niet-commercieel of redelijk gebruik van de Domeinnaam. Er is geen bewijs dat Verweerder relevante rechten op handelsmerken heeft verworven. Ook is er nooit een zakelijke relatie tussen Eiser en Verweerder geweest. Ten slotte zijn er geen aanwijzingen dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gelet op de welbekende status van Eiser, acht het Panel het waarschijnlijk dat Verweerder op de hoogte was van de Merken of hiervan op de hoogte moest zijn op het moment van registratie. De Domeinnaam omvatte de Merken van Eiser bijna in het geheel en daarnaast waren ook de logo’s van Eiser gebruikt op de website van de Domeinnaam. Verweerder heeft geprobeerd internetgebruikers, voor commercieel gewin, naar de website van Verweerder te lokken door de verwarring die kan ontstaan ​​met Merken van Eiser.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug