Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Inter IKEA Systems B.V. v. [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
07-05-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2018-0016
Domeinnaam:
www.ikeaipteam.nl
Eiser(es):
Inter IKEA Systems B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1288
Publicatiedatum:
30-10-2018
Kern:

Merk van Eiser kent grote naamsbekendheid en Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder omvat het volledige merk van Eiser. Eiser heeft prima facie een gebrek aan recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder aangetoond. Verweerder weerlegt dit niet. Door grote naamsbekendheid Eiser en gebrek aan actief gebruik van Domeinnaam door Verweerder maakt dat registratie en gebruik te kwader trouw wordt aangenomen. Vordering Eiser toegewezen.

Samenvatting

Eiser is Inter IKEA Systems B.V., uit Delft. Eiser is actief in de verkoop van meubels en interieurproducten onder het welbekende merk IKEA (hierna: Merk). Het businessmodel van Eiser bestaat uit een franchisesysteem welke gebruik maakt van een exclusief distributiesysteem. Eiser is houder van meer dan 1500 merkregistraties.

Verweerder is [X] uit Canada. Verweerder heeft de domeinnaam <ikeaipteam.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd.

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend) nu de Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder het volledige Merk van Eiser omvat. Dat het de Domeinnaam ook het beschrijvende gedeelte ‘ipteam’ omvat, doet niet af aan het verwarringsgevaar omdat het meest prominente en onderscheidende gedeelte van de Domeinnaam het Merk van Eiser omvat.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat voldaan is aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang) van artikel 2.1 van de Regeling. Eiser heeft prima facie aangetoond dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft nu er geen bona fide aanbod van diensten of goederen plaatsvindt, Verweerder niet algemeen bekend is onder de naam zoals neergelegd in de Domeinnaam en de Verweerder geen legitiem niet commercieel gebruik maakt van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend en slaagt er daarmee niet in het prima facie onderbouwing van Eiser betreffende het tweede vereiste van de Regeling te ondermijnen.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruik te Kwader Trouw) is volgens de Geschillenbeslechter voldaan. De grote algemene bekendheid van het Merk van Eiser in combinatie met het gebrek aan actief gebruik van de Domeinnaam door Verweerder maakt dat registratie en gebruik te kwader trouw kan worden aangenomen.

De vordering van Eiser wordt toegewezen.


Terug