Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Internet New Business Concepts - Telegraaf

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
29-12-2008
Rolnummer:
415215 / KG ZA 08-2390 P/CN
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
amberalert.nl
Eiser(es):
Internet New Business Concepts B.V.
Verweerder:
Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2010-625
Publicatiedatum:
14-10-2010
Kern:

Samenvatting

Gedaagde De Telegraaf exploiteert de nieuwswebsite telegraaf.nl. Gedaagde 2 is journaliste en schrijft onder meer artikelen voor de Telegraaf. Op de website heeft een artikel gestaan met de titel: Utrechts bedrijf wil grof verdienen aan alarmsysteem.

Website Amber Alert 'gekaapt' met de tekst dat INBC de domeinnaam amberalert.nl enkel tegen grof geld wil overdragen aan Amber Alert Nederland. INBC vordert de Telegraaf te gebieden de publicatie van het artikel te staken en gestaakt te houden en een rectificatie te plaatsen. Beoordeling door de rechter: het gaat hier om een botsing van twee fundamentele rechten. Het recht op vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid van de Telegraaf staat tegenover het recht op bescherming van eer en goede naam en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van INBC. Voor een beperking van artikel 10 EVRM dient de beperking bij wet te zijn voorzien, de rechter zal beoordelen of de uitlatingen van de Telegraaf onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Volgens INBC is de term 'kapen' onjuist en wordt zij hierdoor in een ongunstig daglicht gesteld. De term heeft een negatieve bijklank en het gebruik van deze term kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn indien zij ten onrechte wordt gebruikt. Telegraaf heeft voldoende aangetoond dat de term domeinnaamkaping op het internet mede wordt gebruikt als het registreren van een domeinnaam met als doel die te verkopen of extra bezoekers te trekken. De activiteiten van INBC vallen onder deze term nu zij getracht heeft de domeinnaam amberalert.nl te verhuren of te verkopen aan Amber Alert Nederland. Telegraaf kon de term, hoewel strikt genomen onjuist, voor de omschrijving van de handelswijze van INBC gebruiken. Telegraaf heeft niet ten onrechte geschreven dat INBC grof geld zou willen verdienen aan de domeinnaam. Ze heeft de domeinnaam te koop en te huur aangeboden. Daarnaast heeft INBC aangeboden de domeinnaam om niet ter beschikking te stellen aan Amber Alert Nederland, maar niet gratis over te dragen. Hiermee staat volgens de rechter voldoende vast dat INBC groot geld wilde verdienen aan amberalert.nl. Het artikel op de website van Telegraaf over domeinnaam amberalert.nl is niet onrechtmatig. De vorderingen van INBC worden afgewezen.


Terug