Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Intertek Group Plc – Beleid en Kwaliteit

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
29-05-2012
Rolnummer:
DNL2012-0005
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
intertek.nl
Eiser(es):
Intertek Group Plc
Verweerder:
Beleid en Kwaliteit
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Domeinnaamhandel, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
28-06-2012
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Intertek Group, houder van het gemeenschapsmerk INTERTEK. Verweerder is Beleid en Kwaliteit, en heeft de domeinnaam intertek.nl geregistreerd. Eiseres vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Geschillenregeling.

De domeinnaam is identiek aan het merk van eiseres.

Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming gekregen het merk van eiseres te gebruiken. Niet is gebleken dat verweerder de domeinnaam wilde gebruiken om bona fide goederen of diensten aan te bieden, dat verweerder bekend is onder de domeinnaam of dat verweerder de domeinnaam legitiem en niet-commercieel gebruikt.

De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd. Verweerder is een oud-werknemer van eiseres had kennis van het merk en heeft de domeinnaam geregistreerd met het oog op het merk van eiseres. Verweerder maakt geen gebruik van de domeinnaam, maar wil de domeinnaam niet overdragen voordat een geschikte prijs is betaald. Er is geen bewijs geleverd van daadwerkelijk of voorgenomen gebruik te goeder trouw. Derhalve is de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd.

De geschillenbeslechter beveelt overdracht van de domeinnaam.


Terug