Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Intertoys Holland B.V. - Gaststaette Rasthaus

Procedure:
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
03-11-2017
Rolnummer:
DNL2017-0054
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
intertoysxl.nl
Eiser(es):
Intertoys Holland B.V.
Verweerder:
Gaeststaette Rasthaus
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2017-1268
Publicatiedatum:
30-01-2018
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk en handelsnaam Eiser. Domeinnaam verwijst naar een click-per-pay website, waarop links naar websites met concurrerende producten zijn geplaatst. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Intertoys Holland B.V., en is één van de grootste speelgoedwinkel ketens van Nederland. Eiser gebruikt sinds 1976 de naam ‘Intertoys’ en is onderdeel van Blokker Holding B.V. Blokker Holding B.V. heeft ook 15 megastores onder de naam Toys XL. Eiser is sinds januari 2009 houder van het Benelux woordmerk INTERTOYS. Eén van de andere dochters van Blokker Holding B.V. is sinds november 2008 houder van het Benelux beeldmerk TOYS XL. Verweerder is Gaststaette Rasthaus en heeft op 30 december 2009 de betwiste domeinnaam <intertoysxl.nl> geregistreerd. De domeinnaam verwijst naar een pay-per-click website, waarop ook speelgoed-gerelateerde links zijn geplaatst. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam bestaat uit het woordmerk ‘INTERTOYS’ en de toevoeging van het beschrijvende woord ‘xl’. Deze beschrijvende toevoeging is onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen, aangezien intertoys het dominante onderdeel is van de domeinnaam. De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het woordmerk en de handelsnaam van Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Geen recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Eiser heeft prima facie aangetoond dat zij houder is van het woordmerk en dat verweerder geen rechten of toestemming heeft m.b.t. het gebruik van het merk en/of de handelsnaam Intertoys. Daarnaast is de domeinnaam gekoppeld aan een website waarop links zijn geplaatst naar websites van derden waarop concurrerende producten worden aangeboden. Hierdoor wordt meegelift op de reputatie en goodwill van het merk en worden internet gebruikers misleidt. De domeinnaam wordt niet gebruikt voor een bona fide aanbod van goederen of diensten, of een ander legitiem non-commercieel doel. Er is ook geen sprake van eerlijk gebruik.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gelet op bovenstaande dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder had af moeten weten van het bestaan van de rechten van Eiser, aangezien de domeinnaam later is geregistreerd dan het merk, de domeinnaam het merk volledig incorporeert en een simpele zoekopdracht in het merkenregister of op internet het bestaan van het merk had aangetoond. De domeinnaam is daarom te kwader trouw geregistreerd. De domeinnaam verwijst naar een website die links naar concurrerende websites bevat. Dit is een indicatie dat de domeinnaam wordt gebruikt om opzettelijk internetgebruikers naar de website van verweerder te lokken, door verwarring te scheppen m.b.t. de bron van de website en de diensten die erop worden aangeboden. Deze omstandigheden, gezamenlijk gezien met het feit dat de domeinnaam te koop is aangeboden, vormen het bewijs dat er sprake is van Gebruik te Kwader trouw.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug