Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Intra-Lock International Inc. - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
24-07-2018
Rolnummer:
DNL2018-0031
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
intra-lock.nl
Eiser(es):
Intra-Lock International Inc.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer
Domjur-nummer:
2018-1297
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Eiser kan zich niet beroepen op een naar Nederlands recht beschermd merk of beschermde handelsnaam. Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder maakt hierdoor geen inbreuk. Vordering Eiser afgewezen.

Samenvatting

Eiser is Intra-Lock International Inc. uit de Verenigde Staten. Eiser is gespecialiseerd in innovatieve tandherstellende oplossingen. Eiseres is rechthebbende op het Amerikaanse merk INTRA-LOCK (hierna: het Amerikaanse Merk) en heeft tevens een Uniemerk-aanvraag ingediend voor het woordmerk INTRA-LOCK (hierna: de Merkaanvraag). Tegen de Merkaanvraag is oppositie ingesteld. 

Verweerder is [X] uit België. Verweerder heeft de domeinnaam <intra-lock.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). Verweerder was de distributeur van Eiser voor België, Nederland en Luxemburg en heeft als zodanig de Domeinnaam geregistreerd. Verweerder heeft het verweerschrift te laat ingediend en wordt daardoor buiten beschouwing gelaten. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat niet is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend). Zowel het Amerikaanse Merk als de Merkaanvraag hebben niet te gelden als een naar Nederlands recht beschermd merk, zoals bedoeld in artikel 2.1(a)(I) van de Regeling. In deze procedure kan Eiseres zich aldus niet beroepen op het Amerikaanse Merk of de Merkaanvraag.

Nu Eiseres geen beroep kan doen op een naar Nederlands recht beschermd merk, dient nagegaan te worden of Eiseres een beroep kan doen op een naar Nederlands beschermde handelsnaam (artikel 2.1 onder (a)(I) van de Regeling). Eiseres heeft niets gesteld, laat staan enig bewijs overgelegd of anderszins stukken overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat zij zelf in Nederland “Intra-Lock” als handelsnaam voert, dan wel dat deze term anderszins naar Nederlands handelsnaamrecht beschermd is.

Nu Eiser zich niet kan beroepen op een naar Nederlands recht beschermd merk of beschermde handelsnaam maakt de Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder maakt geen inbreuk.  

De vordering van Eiser is ongegrond en wordt afgewezen. 


Terug