Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Investeq Participaties B.V. - [Verweerder]

Procedure:
kantonprocedure
Instantie:
Rechtbank Overijssel
Datum uitspraak:
09-05-2017
Rolnummer:
KG ZA 17-01
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBOVE:2017:2004
Domeinnaam:
bruutzwolle.nl, bruutevent.com, bruutevent.nl
Eiser(es):
Investeq Participaties B.V.
Verweerder:
Verweerder
Resultaat procedure:
vorderingen afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1261
Publicatiedatum:
29-04-2018
Kern:

Beroep op artikel 2:20 lid 1 sub a en b BVIE en artikel 5 Handelsnaamwet slaagt niet. Merk en teken zijn niet identiek. Geen sprake van soortgelijke waren of diensten en geen verwarringsgevaar. Gedaagde in conventie heeft geen oudere rechten in de zin van art. 2.23 lid 2 BVIE of art. 6:162 BW.

Samenvatting

Eisers zijn Investeq Participaties B.V, BRUUT Concepts B.V. en Onze Zaak, tevens handelend onder de naam Bruut Zwolle met bijbehorende domeinnaam bruutzwolle.nl (hierna: Domeinnaam Eisers). Verweerder is [Verweerder], mede handelend onder de naam Bruut Event. 

Eisers beroepen zich op artikel 2.20 lid 1 sub a en b van BVIE en artikel 5 Handelsnaamswet en vorderen in conventie dat Verweerder stopt met het gebruik van het merk en handelsnaam welke het onderdeel ‘Bruut’ bevat. Dit omvat ook de domeinnamen bruutevent.com en bruutevent.nl (hierna: Domeinnamen Verweerder).

In reconventie vordert Verweerder op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE dat Eisers het gebruik van de aanduiding ‘Bruut’ staken, ook met betrekking tot Domeinnaam Eiser.

Met betrekking tot de vordering van de Eisers is er volgens Rechtbank Overijsel sprake van een gelijkenis als in artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE, maar zijn merk en teken niet geheel identiek. Eiser heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het teken en merk in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gebruikt worden waardoor er verwarringsgevaar kan ontstaan. Het gevorderde wordt afgewezen. Het beroep van Eisers op artikel 5 Handelsnaamwet faalt omdat Verweerder eerder gebruik maakte van de handelsnaam met onderdeel ‘Bruut’ en daarmee oudere rechten op de handelsnaam heeft.

De rechtbank oordeelt in reconventie dat Verweerder niet beschikt over oudere rechten, waardoor gedaagde in reconventies’ gebruik van ‘Bruut’ onder omstandigheden onrechtmatig zou kunnen zijn ex artikel 6:162 BW. Aangezien evenmin is gebleken dat Verweerder naar het publiek toe ‘Bruut’ als onderscheidingsteken gebruikte, gaat de stelling m.b.t. oudere rechten ex artikel 6:162 BW niet op. Het gevorderde wordt afgewezen.

Vorderingen uit eisen in conventie en reconventie worden afgewezen. Gebruik domeinnamen door Eisers en Verweerder wordt niet gestaakt. 


Terug