Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

ITT – Karl Dungs GmbH & Co. KG

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak:
21-04-2020
Rolnummer:
200.258.815/01
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHDHA:2020:1657
Domeinnaam:
<dungs.nl>
Eiser(es):
ITT
Verweerder:
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2021-1392
Publicatiedatum:
25-03-2021
Kern:

Verweerder handelt niet onrechtmatig door de Domeinnaam aan zich te laten overdragen. Eiser maakt namelijk inbreuk op het Merk van Verweerder door de indruk te wekken dat er een commerciële band bestaat tussen beide ondernemingen.

Samenvatting

Eisers zijn  [appellant 1], ITT Holding B.V. en ITT Controls B.V. uit Nederland. [appellant 1] heeft begin 2012 de domeinnaam <dungs.nl> (hierna: Domeinnaam) van een derde gekocht. De website biedt toegang tot een eenmanszaak, waarop producten van het merk DUNGS worden aangeboden.

Verweerder is Karl Dungs GmbH & Co. KG uit Duitsland. Verweerder is producent van brandersystemen en brandermanagementsystemen. Hij is houder van het Uniewoordmerk DUNGS (hierna: Merk) en gebruikt de domeinnaam dungs.com.

Eiser stelt dat Verweerder onrechtmatig handelt door de Domeinnaam aan zich te laten overdragen.

Na terugverwijzing door de Hoge Raad, staat bij het hof centraal of [appellant 1] c.s. inbreuk pleegt op het Merk van Verweerder naar huidige inhoud van de website van de Domeinnaam. Bij de beoordeling van de vraag of [appellant 1] c.s. in eerste aanleg terecht in de proceskosten is veroordeeld, wordt beoordeeld of de ‘‘oude’’ inhoud van de website inbreukmakend is.

Het hof volgt de stelling van Eisers dat dat zowel de oude als nieuwe tekst van de website van de Domeinnaam de verhouding tussen partijen duidelijk uitlegt niet. Er wordt naar het oordeel van het hof de indruk gewekt dat er een partnerschap tussen ITT Controls B.V. en Verweerder bestaat, alhoewel vaststaat dat ITT Controls B.V. geen officiële wederverkoper is van Verweerder. Op de nieuwe website wordt deze indruk bevestigd door het gebruik van het logo van Verweerder. De ‘‘disclaimer’’ op de website neemt deze indruk niet weg, omdat deze alleen zichtbaar is als er wordt doorgescrolld. Ook op de oude website was de mededeling dat er geen commerciële band bestond tussen Eiser en Verweerder te weinig opvallend. Deze indruk werd destijds ook niet weggenomen met een zogeheten ‘‘copyright notice’’.

Met de website wordt er een inbreuk gemaakt op het Merk. Verweerder handelt dus niet onrechtmatig door de Domeinnaam aan zich te laten overdragen en wordt door deze overdracht ook niet ongerechtvaardigd verrijkt.


Terug