Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Jacuzzi Inc. & Jacuzzi Europe S.p.A. - Fonteyn

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-10-2016
Rolnummer:
DNL2016-0036
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
jacuzzis.nl
Eiser(es):
Jacuzzi Inc. & Jacuzzi Europe S.p.A.
Verweerder:
Fonteyn
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Dealers/agentschappen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1215
Publicatiedatum:
14-12-2016
Kern:

De domeinnaam verschilt alleen van de merken van Eisers door de toevoeging van één letter. Er is niet voldaan aan de Oki Data criteria omdat Verweerder ook producten van concurrenten verkoopt en de relatie met Eisers niet correct weergeeft op de website. Bovendien was Verweerder zich bewust van de merken ten tijde van de registratie.

Samenvatting

Eiser Jacuzzi Inc. is houder van het Benelux-woordmerk JACUZZI, geregistreerd in 1987 en het Uniemerk JACUZZI geregistreerd in 2009. De domeinnaam in kwestie, jacuzzis.nl, is door Verweerder geregistreerd op 21 april 2014. Eisers stellen dat de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van Eisers. Verweerder zou geen legitiem belang bij of rechten op de domeinnaam hebben op basis van de Oki Data criteria. Daarnaast zou de domeinnaam te kwader trouw gebruikt worden. Verweerder stelt de domeinnaam te hebben geregistreerd met de bedoeling originele Jacuzzi’s te verkopen en stelt ook te voldoen aan de Oki Data criteria.

Ten eerste stelt de geschillenbeslechter vast dat het enige verschil tussen de domeinnaam en de merken de toevoeging van de letter ‘s’ is, waardoor de domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van Eisers. Hiermee is voldaan aan punt a van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerster rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam heeft. Hiervoor wordt getoetst aan de Oki Data criteria. Verweerder voldoet niet aan de voorwaarde dat deze alleen producten van de merken in kwestie verkoopt, de website nodigt ook uit de showroom van Verweerder te bezoeken waar ook andere producten worden verkocht. Daarnaast wordt op de website ook niet correct beschreven wat de relatie is tussen partijen. De geschillenbeslechter concludeert dat er niet voldaan is aan de Oki Data criteria en er dus geen legitiem belang is in de zin van artikel 2.1 sub b van de geschillenregeling. Tot besluit onderzoekt de geschillenbeslechter of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd in de zin van artikel 2.1 sub c van de geschillenregeling. Omdat Verweerder aangeeft de domeinnaam te hebben geregistreerd met de intentie om originele Jacuzzi’s te verkopen, is Verweerder zich bewust geweest van de merken. Het bewijs geleverd door Eisers toont aan dat de domeinnaam wordt gebruikt voor commercieel gewin door het creëren van een waarschijnlijk gevaar van verwarring met betrekking tot het merk over de bron, sponsoring en goedkeuring van de website. Van belang is dat de website internet gebruikers aanmoedigt om de showroom te bezoeken waar veel producten van concurrenten van Eisers worden verkocht.

De vordering wordt toegewezen.


Terug