Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Jakobs - Viper

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-11-2010
Rolnummer:
DNL2010-0049
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
hangon.nl
Eiser(es):
Jakobs Handelsonderneming BV
Verweerder:
Viper BV
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Beschrijvende domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
13-01-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser Jakobs Handelsonderneming houdt zich bezig met het vervaardigen en verhandelen van maskeerelementen en ophangsystemen. Jakobs is gevolmachtigd op te treden voor haar moedermaatschappij, houder van het Benelux woordmerk HANG ON.

Viper houdt zich bezig met het ontwikkelen, beheren en exploiteren van toepassingen voor het internet en overige digitale media. Viper is houder van de domeinnaam hangon.nl. Jakobs vordert overdracht van de domeinnaam op basis van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

 

Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend.

De geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaam hangon.nl identiek is aan het merk HANG ON.

 

Recht of legitiem belang.

Hoewel niet is gebleken dat verweerder een eigen recht heeft op de domeinnamen, leiden de stellingen van verweerder tot de conclusie dat verweerder wel een legitiem belang heeft bij de domeinnaam.

 

Het teken waaruit de domeinnaam bestaat, is een Engelse term en wordt in het Nederlands vertaald met (1) volhouden of doorzetten, dan wel (2) even wachten, aan de telefoonlijn blijven. De Engelse taal is zodanig bij het Nederlandse publiek bekend, dat het publiek van deze betekenis op de hoogte is.

 

Verweerder bood vanaf 2006 een online spel in het format ‘galgje’ aan onder de domeinnaam. Hoewel de domeinnaam niet volledig beschrijvend voor dit spel kan worden geacht, verwijst de domeinnaam door de betekenissen van de term hang on wel naar het karakter van het aangeboden spel. Verweerder gebruikte hangon.nl dus al voordat hij kennis kreeg van het geschil.

 

Dat verweerder hangon.nl enige tijd heeft laten doorlinken naar een chatsite, maakt niet dat het aanbieden van de producten en diensten door verweerder niet valt onder artikel 3.1 sub a van de regeling. Verweerder heeft ongemotiveerd gesteld dat het spel wordt vernieuwd en in de toekomst weer zal worden aangeboden. De reservering van de domeinnaam voor toekomstig gebruik betekent niet automatisch dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Daarvoor zijn nadere omstandigheden nodig.

 

De eis voldoet niet aan de eis dat er geen sprake is van een recht op of legitiem belang bij de domeinnaam aan de zijde van Viper.

 

Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw.

Niet is gebleken dat er sprake is van bekendheid van het ingeroepen merk. Aannemelijk is dat verweerder bij registratie van de domeinnaam en tijdens het gebruik niet op de hoogte was van het merk HANG ON.

 

Het enkele feit dat de domeinnaam te koop is aangeboden op initiatief van eiser, is onvoldoende om te kunnen concluderen tot registratie en/of gebruik te kwader trouw. De domeinnaam heeft nooit te koop of te huur gestaan; verweerder heeft na initiatief van eiser een bedrag genoemd. Dat is op zichzelf onvoldoende om kwade trouw aan te nemen.

 

Bovendien is in het geval dat een domeinnaam gelijk is aan of overeenstemt met in het normaal taalgebruik voorkomende woorden, van gebruik te kwader trouw in het algemeen geen sprake indien de betreffende domeinnaam in hoofdzaak in die beschrijvende of refererende zin wordt gebruik.

 

De vordering wordt afgewezen, de domeinnaam hangon.nl blijft in het bezit van Viper.


Terug