Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Jaliens - Gedaagde

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak:
23-02-2011
Rolnummer:
157922 / KG ZA 11-19
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
kewjaliens.nl, kew-jaliens.nl
Eiser(es):
Kew Jaliens
Verweerder:
[gedaagde]
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Persoonsnaam, Merk
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
22-03-2011
Kern:

Samenvatting

Eiser is Jaliens, een professioneel voetballer die zich richt op een carrière na het voetballen. Eisers naam heeft grote naamsbekendheid verworven en heeft de naam “Kew Jaliens” als merk geregistreerd. Gedaagde houdt zich bezig met de verkoop van domeinnamen, en is houder van de domeinnamen kewjaliens.nl en kew-jaliens.nl. Eiser vordert dat gedaagde het onrechtmatig handelen ten aanzien van de naam van eiser staakt en gestaakt houdt en dat gedaagde de domeinnamen overdraagt.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de tekens van de door gedaagde geregistreerde domeinnamen overeenstemmen met het door eiser gedeponeerde merk. Bovendien verwijzen de domeinnamen door naar een commerciële site van gedaagde, hetgeen strijd oplevert met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE.

Het verweer van gedaagde dat de deponering van de domeinnamen dateert van vóór de deponering van het merk door eiser en daarom niet onrechtmatig zou zijn, moet worden verworpen. In het algemeen kan niet worden gezegd dat een oudere domeinnaamregistratie leidt tot een sterker recht dan een jongere merkregistratie. Dit hangt van een weging van het belang bij de domeinnaam enerzijds en het merk anderzijds.

Het gebruik van de tekens door gedaagde geschiedt zonder geldige reden. Er bestaat geen zakelijke noch andere relatie tussen partijen die het depot van de omstreden domeinnamen door gedaagde rechtvaardigt. Gedaagde heeft dus geen enkel belang om voor de door hem gedeponeerde domeinnamen de naam van eiser te gebruiken.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiser het betere recht op de domeinnamen. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe, de domeinnamen worden overgedragen aan eiser.


Terug