Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Jan-Peter Balkenende - Stichting Liever

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak:
02-12-2002
Rolnummer:
92485 / KG ZA 02-676
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
janpeterbalkenende.nl en jan-peterbalkenende.nl
Eiser(es):
Jan Pieter Balkenende
Verweerder:
Stichting Liever
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Persoonsnaam, Bekende Nederlanders
Domjur-nummer:
2002-159
Publicatiedatum:
17-12-2002
Kern:

Samenvatting

Stichting Liever heeft onrechtmatig gehandeld ex art. 6:162 BW. Het, zonder voorafgaande toestemming daartoe van Balkenende, registreren van domeinnamen die identiek zijn aan de namen waaronder Balkenende bekend is geworden en het vervolgens niet zonder meer overdragen van die domeinnamen aan Balkenende druist in tegen de maatschappelijke zorgvuldigheid. Ook kan Balkenende niet meer zelf kiezen wie de domeinnamen mocht registreren, hetgeen in beginsel reeds onrechtmatig is. Ook de vermelding van de domeinnaam janpeterbalkenende.nl op de website www.liever.nl is onrechtmatig, omdat deze vermelding de suggestie wekt dat Balkenende heeft ingestemd met registratie van die domeinnaam door Liever, hetgeen niet het geval is. Stichting Liever betoogt dat zij niet kan overdragen omdat er sprake zou zijn van strijdigheid met haar eigen Reglement, dat bepaalt dat een (Persoons)domeinnaam slechts kan worden geregistreerd door een natuurlijk persoon die als registratieverzoeker kan aantonen dat diens overeenkomstige naamdelen geregistreerd staan bij de Burgerlijke stand van diens domicilie. Balkenende heet Jan Pieter in plaats van Jan Peter, zodat er geen sprake is van ‘overeenkomstige naamdelen’. Er is geen regelgeving die bepaalt dat een domeinnaam van een eigen naam exact moet overeenstemmen met de (voor)naam zoals vermeld in het identiteitsbewijs van die persoon. Balkenende heeft méér belang bij de domeinnamen dan Stichting Liever. Als er derden zijn die op grond van hun eigen naam ook rechten zouden kunnen doen gelden op de domeinnamen, kan dat eventueel een geschil opleveren tussen Balkenende en die derde(n), maar Stichting Liever staat hier buiten.

Gerelateerde uitspraken

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug