Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

JCDecaux – XPO Screens

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-10-2019
Rolnummer:
DNL2019-0039
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
wcdecaux.nl
Eiser(es):
JCDecaux
Verweerder:
XPO Screens
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1352
Publicatiedatum:
30-11-2019
Kern:

De Geschillenbeslechter is het eens met eerdere uitspraken van de WIPO dat het JCDecaux merk van Eiser een reputatie heeft. Bovendien is het woord geen ‘’woordenboekwoord’’ en zeer onderscheidend. Verweerder moet het merk van Eiser hebben gekend toen hij de betwiste domeinnaam registreerde. Kortom, gebruik en registratie te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is JCDecaux uit Frankrijk. Eiser heeft momenteel meer dan 1 miljoen reclamepanelen op luchthavens, trein- en metrostations, winkelcentra etc. en bovendien is Eiser actief in meer dan 80 verschillende landen. Eiser heeft diverse merkregistraties met daarin verwerkt ‘’JCDecaux’’ (hierna: Merken). 

Verweerder is XPO Screens uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <wcdecaux.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam), welke is gekoppeld aan een ‘’error’’ pagina zonder inhoud. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter oordeelt dat de betwiste Domeinnaam verwarrend veel lijkt op de Merken van Eiser, aangezien deze slechts met één letter verschillen. De ‘’J’’ is vervangen door de letter ‘’W’’, welke letters erg vergelijkbaar klinken in de Nederlandse taal. De Geschillenslechter beschouwt dit als een voor de hand liggende poging van Verweerder om voordeel te halen uit het feit dat de internetgebruiker wellicht een fout maakt bij het typen van het merk van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Geschillenbeslechter is ervan overtuigd dat Eiser Verweerder nooit heeft gemachtigd om de Domeinnaam te gebruiken of te registreren. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien het feit dat ‘’JCDecaux’’ geen woordenboekwoord is en zeer onderscheidend is, is de Geschillenbeslechter het eens met eerdere uitspraken van de WIPO dat het JCDECAUX merk van Eiser een reputatie heeft. Bovendien stelt de Geschillenbeslechter dat Verweerder het merk van Eiser moet hebben gekend toen hij de betwiste Domeinnaam registreerde. Dit vormt bewijs van kwade trouw aan de zijde van Verweerder. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser. 


Terug