Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Jemella Group Limited - [Verweerder]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-12-2017
Rolnummer:
DNL2017-0065
LJN/ECLI:
DNL2017-0065
Domeinnaam:
ghdhair.nl
Eiser(es):
Jemella Group Limited
Verweerder:
[Verweerder]
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1267
Publicatiedatum:
31-05-2018
Kern:

domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder komt verwarringswekkend overeen met het handelsmerk van Eiser. Geen Recht of Legitiem Belang. Registratie te Kwader Trouw, mede door aanbieden van domeinnaam door Verweerder aan Eiser voor een prijs welke de registratiekosten overstijgt.

Samenvatting

Eiser is Jamella Group Limited uit Leeds, UK. Binnen een concern vervaardigd en distribueert Eiser haar styling producten en daarbij horende elektrische en niet elektrische producten. Eiser is houder van o.a. het Europese Unie handelsmerk “GHD”.

Verweerder is [Verweerder], uit Shanghai, China. In maart 2017 heeft Verweerder de domeinnaam <ghdhair.nl> geregistreerd. Deze domeinnaam wordt gebruikt om door te linken naar een pay-per-click-website.

Eiser vordert overdracht van domeinnaam van Verweerder naar Eiser op grond van artikel 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend Overeenstemmend). Volgens de Geschillenbeslechter is de betwiste domeinnaam verwarringswekkend overeenstemmend met het handelsmerk van Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat voldaan is aan het twee vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Eiser heeft aannemelijk gemaakt dat Verweerder prima facie geen recht of legitiem belang heeft nu de domeinnaam niet wordt gebruik voor het bona fide aanbieden van goederen of diensten en Verweerder dit niet heeft ontkracht.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) van artikel 2.1 van de Regeling is volgens de Geschillenbeslechter voldaan. Nu Verweerder gebruikt maakt van de niet in het woordenboek opgenomen afkorting GHD en het feit dat de domeinnaam ghdhair omvat zijn volgens de Geschillenbeslechter voldoende om registratie te kwader trouw aan te nemen. Ook speelt een rol dat Verweerder de domeinnaam te koop heeft aangeboden aan Eiser voor een bedrag welke de registratiekosten ver ontstijgt.

De vordering van Eiser wordt toegewezen. De Geschillenbeeslechter beveelt wijziging van domeinnaamhouder <ghdhair.nl> van Verweerder naar Eiser.


Terug