Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Johnson Controls, Inc., Wisconsin corporation - ITT Holding B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
12-11-2018
Rolnummer:
DNL2018-0043
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
penn-controls.nl
Eiser(es):
Johnson Controls, Inc., Wisconsin corporation
Verweerder:
ITT Holding B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1304
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Merken van Eiser. Domeinnaam is misleidend nu Verweerder opzettelijk internetgebruikers naar zijn website heeft gelokt voor commerciële doeleinden. Verweerder haalt hierdoor ongerechtvaardigd voordeel uit de goodwill die aan de Merken van Eiser zijn gehecht. Eiser heeft geen rechten of legitieme belangen met betrekking tot de Domeinnaam verleend. Registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Johnson Controls Inc., Wisconsin corporation, uit Milwaukee Wisconsin, United States. Eiser is een leverancier van gediversifieerde technologieproducten, waaronder apparatuur voor verwarming, ventilatie en airconditioning voor gebouwen. Eiser is houder van het Europees Unie woordmerk PENN en het Benelux beeldmerk PENN (hierna: Merken). 

Verweerder is ITT Holding B.V. uit Amsterdam en is een groothandel in machines, producten, apparaten en accessoires voor de olie- en gasindustrie. Verweerder is houder van de domeinnaam <penn-controls.nl> (hierna: de Domeinnaam). De website waarnaar de Domeinnaam leidt toont informatie over Eiser en haar producten en nodigt internetgebruikers uit om contact op te nemen met Verweerder voor meer informatie over de betreffende producten. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bestaat uit de term ‘’penn’’ samen met de term ‘’controls’’, een koppelteken dat reeds bestaat. Het is niet relevant dat slechts ‘’penn’’ door Eiser is geregistreerd als Merk, noch dat ‘’penn-controls’’ – zoals Verweerder beweert -– zou verwijzen naar een merk van een extern bedrijf genaamd ‘’Penn Controls’’. De Geschillenbeslechter concludeert dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). In bepaalde omstandigheden mag een wederverkoper een merk opnemen in de Domeinnaam. Onder deze omstandigheden vallen echter niet domeinnamen die misleidend is, of domeinnamen die wordt gebruikt om tevens goederen of diensten te verkopen van concurrenten. De Geschillenbeslechter is van mening dat de Domeinnaam in het onderhavige geval misleidend is nu de Domeinnaam een aanzienlijk aantal internetgebruikers zal doen geloven dat deze wordt beheerd door Eiser. Bovendien gebruikt Verweerder de Domeinnaam om internetgebruikers naar een website te lokken waar producten van Eiser’s concurrenten worden aangeboden. Dit wordt eveneens erkend door Verweerder zelf. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerder door het gebruik van de Domeinnaam, opzettelijk heeft geprobeerd om internetgebruikers naar zijn website te lokken voor commerciële doeleinden. Verweerder was op de hoogte van zijn gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug