Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Johnson Health Tech Netherlands B.V. t.h.o.d.n. Matrix Fitness Benelux - Privacy Protected by Hostnet / Samih Davarci, Mattrix B

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-07-2020
Rolnummer:
DNL2020-0007
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<mattrix.nl>
Eiser(es):
Johnson Health Tech Netherlands B.V. t.h.o.d.n Matrix Fitness Benelux
Verweerder:
Privacy Protected by Hostnet, Nederland / Samih Davarci, Mattrix B.V., Nederland / Rubberenfitnessmatten.nl, uit Nederland
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2020-1372
Publicatiedatum:
31-07-2020
Kern:

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af, omdat er niet wordt voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. De diensten die verweerder inmiddels verricht zijn van een geheel andere aard dan “de productie van fitnessapparatuur en aanverwante diensten” waar Eiser in actief is. Op deze basis mag Verweerder geacht worden een legitiem belang te hebben bij het gebruik van de Domeinnaam.

Samenvatting

Eiser is Johnson Health Tech Netherlands B.V. t.h.o.d.n Matrix Fitness Benelux, uit Nederland. Eiser is producent van fitnessapparatuur en levert aanverwante diensten. Tevens is Eiser houder van twee merkregistraties te weten het woordmerk ‘MATRIX’ en het gestileerde woordmerk hiervan (hierna: Merken).

Verweerder is Privacy Protected by Hostnet, Nederland / Samih Davarci, Mattrix B.V., Nederland / Rubberenfitnessmatten.nl, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <mattrix.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Dit gezien het feit dat de Domeinnaam bestaat uit Merken met een extra letter “t”. De toevoeging van een extra letter “t” in de Domeinnaam is geen beletsel voor het vaststellen van verwarringwekkende overeenstemming met de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat er niet is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Uit de stukken die Eiser heeft overgelegd blijkt namelijk dat Verweerder de inbreukmakende inhoud op de Website heeft verwijderd. Daarnaast blijkt dat Eiser heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de (handels)naam MATTRIX (B.V.) voor de nieuwe activiteiten van Verweerder, te weten “diensten op het gebied van de begeleiding van artiesten en het organiseren van evenementen”.

De Geschillenbeslechter gaat niet in op het derde vereiste aangezien er niet wordt voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

Vordering van Eiser wordt afgewezen.


Terug