Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V. en Euroselect B.V. – [Persoonsnaam]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
14-10-2015
Rolnummer:
DNL2015-0040
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
euro-select.nl
Eiser(es):
Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V. en Euroselect B.V.
Verweerder:
[Persoonsnaam]
Resultaat procedure:
Vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2015-1163
Publicatiedatum:
02-12-2015
Kern:

Overdracht van de domeinnaam euro-select.nl van [persoonsnaam] aan Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V. en Euroselect B.V., omdat [persoonsnaam] door gebruik van de domeinnaam de indruk wekt een commercieel voordeel te willen behalen ten koste van eisers.

Samenvatting

Eisers zijn Jumbo Supermarkten B.V., Jumbo Distributiecentrum B.V. en Euroselect B.V., tezamen houders van het woordmerk EUROSELECT, de handelsnaam Euroselect B.V. en de domeinnaam euroselect.nl. Verweerder is persoonsnaam, houder van de domeinnaam euro-select.nl. Eisers vorderen overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam euro-select.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met het merk en de handelsnaam van eisers, omdat de woordelementen van het merk en de handelsnaam in zijn geheel zijn opgenomen in de domeinnaam. De domeinnaam verschilt in feite alleen door de toevoeging van het verbindingsstreepje tussen “euro” en “select” en dit is ten opzichte van een merk slechts een ondergeschikt verschil.

Vervolgens hebben eisers naar oordeel van de geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft. Eisers hebben onbetwist gesteld dat verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam, aangezien verweerder geen (ouder) merk heeft en zij de benaming "Euroselect" verder niet gebruikt in het handelsverkeer. Verweerder heeft niet aangetoond dat zij wel een dergelijk recht of legitiem belang heeft.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat de verweerder de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt heeft. Daar de registratie van de domeinnaam van latere datum is dan het merk, de handelsnaam en bovengenoemde domeinnaam van Eisers, meent de geschillenbeslechter dat verweerder op de hoogte is geweest of had moeten zijn van het bestaan van het merk, de handelsnaam en domeinnaam van eisers. Eisers hebben voldoende duidelijk gemaakt dat op het moment van indienen van de eis verweerder visuele en inhoudelijke elementen van de website van eisers heeft overgenomen, zodat verweerder zich in het handelsverkeer voordoet als eisers. Verweerder wekt daarmee de indruk een commercieel voordeel te willen behalen ten koste van eisers. Daarnaast hebben eisers tevens correspondentie overgelegd waaruit naar voren komt dat verweerder zich in het handelsverkeer daadwerkelijk heeft voorgedaan als Euroselect B.V..

De vordering wordt toegewezen.


Terug