Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

JUNG S.A.S – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-05-2020
Rolnummer:
DNL2020-0013
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<backmarket.nl>
Eiser(es):
JUNG S.A.S.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1375
Publicatiedatum:
30-08-2020
Kern:

Er is geen sprake van rechten of legitiem belangen van de Verweerder in de betwiste Domeinnaam. Verweerder heeft namelijk niet aangetoond dat hij de Domeinnaam heeft gebruikt of voorbereid om deze te gebruiken in verband met een bonafide aanbieding van goederen of diensten.

Samenvatting

Eiser is JUNG S.A.S., uit Frankrijk. Eiser is een wereldwijde marktplaats die sinds 2014 gerenoveerde elektrische en elektronische producten verkoopt in Europa, handelend onder de naam BACK MARKET, welke maandelijks ongeveer 11 miljoen bezoekers trekt. Tevens is Eiser houder van merkregistraties wereldwijd voor ‘BACKMARKET’ (hierna: Merken). 

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <backmarket.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  Nu Eiser heeft vastgesteld dat hij rechten heeft op Merken in onder meer de Europese Unie, dus ook in Nederland. De Domeinnaam is identiek aan Merken en voegt alleen de landcode Top Level Domain “.nl” toe.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Dit omdat hoewel Verweerde stelt dat die in de nabije toekomst de Domeinnaam wil gebruiken voor “backpacken gerelateerde zaken”, dit niet is komen vast te staan. Als Verweerder inderdaad van plan was de Domeinnaam binnenkort te gaan gebruiken, zoals die dat heeft gesteld, dan had die vermoedelijk in ieder geval voorbereidingen voor dit doel kunnen aantonen. Verweerder heeft echter niet aangetoond dat hij de Domeinnaam heeft gebruikt of voorbereid om deze te gebruiken in verband met een bonafide aanbieding van goederen of diensten.  

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Namelijk, volgens de Geschillenbeslechter moest Verweerder op het moment van registratie van de identieke Domeinnaam op de hoogte zijn geweest van het bestaan van de rechten van Eiser, Verweerder heeft dit ook niet weerlegd. De Geschillenbeslechter vindt ook dat de reactie van Verweerder, die beperkt en ongeloofwaardig is, redelijkerwijs niet overeenkomen met de beweerde bedrijfsplannen van de Verweerder.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnamen zullen worden overgedragen aan Eiser.


Terug