Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

JUUL Labs, Inc. - Versio B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
27-03-2019
Rolnummer:
DNL2019-0003
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
esigaretjuul.nl
Eiser(es):
JUUL Labs, Inc.
Verweerder:
Versio B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1327
Publicatiedatum:
29-04-2019
Kern:

Het dominante deel van de Domeinnaam is ‘Juul’ en ‘esigaret’ is slechts beschrijvend van aard. Het feit dat de website onder de Domeinnaam niet naar behoren lijkt te werken duidt erop dat Verweerder de website niet gebruikt om goederen aan te bieden. Daarnaast is de website van op een zeer vergelijkbare manier ontworpen als de website van Eiser.

Samenvatting

Eiser is JUUL Labs, Inc., uit Amerika. Eiser is produceert en verkoopt apparaten en accessoires voor e-sigaretten. Deze producten worden verkocht in winkels, maar ook via de website van Eiser. De producten van Eiser hebben veel media-aandacht gekregen. Eiser is houder van het Europees woord- en beeldmerk JUUL (hierna: Merk). Bovendien is Eiser houder van een groot aantal domeinnamen waarin het Merk is opgenomen. 

Verweerder is Versio B.V. uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <esigaretjuul.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam is gekoppeld aan een website waarop producten van Eiser worden verkocht, echter, de website werkt niet volledig naar behoren. Verweerder heeft geen verweer ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bevat het volledige Merk, welke specifiek geregistreerd is voor e-smoking producten. De Geschillenbeslechter oordeelt dat het dominante gedeelte van de Domeinnaam ‘’Juul’’ is en dat het element ‘’esigaret’’ slechts beschrijvend van aard is. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Geschillenbeslechter merkt op dat de website niet naar behoren lijkt te werken, dit duidt erop dat Verweerder de website niet gebruikt om goederen aan te bieden. Bovendien geeft de website niet accuraat aan wat de relatie is tussen Eiser en Verweerder. Integendeel, de Website is op een zeer vergelijkbare manier ontworpen als de website van Eiser. Kortom: de Geschillenbeslechter is er niet van overtuigd dat de Domeinnaam werd gebruikt in verband met een bona fide aanbod van goederen en diensten. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter is van mening dat Verweerder de Domeinnaam heeft gebruikt om opzettelijk, voor commerciële winst, internetgebruikers naar zijn Website te trekken, door verwarringsgevaar te creëren door logo’s en officiële productfoto’s van Eiser weer te geven op de Website. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug