Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

KAMER VAN KOOPHANDEL – [X] B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak:
23-10-2020
Rolnummer:
C/15/306738 / KG ZA 20-491
LJN/ECLI:
ECLI:NL:RBNHO:2020:8538
Domeinnaam:
<zakelijkuittreksel.nl>
Eiser(es):
KAMER VAN KOOPHANDEL
Verweerder:
[X] B.V.
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2021-1412
Publicatiedatum:
21-07-2021
Kern:

De vordering van Eiser omtrent het gebruik van de Merken wordt afgewezen. Er is namelijk onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder de drijvende kracht is achter de websites. Verweerder moet daarentegen wel alles doen voor de overdacht van de Domeinnaam aan Eiser.

Samenvatting

Eiser is KAMER VAN KOOPHANDEL, uit Nederland. Eiser heeft als wettelijke taak het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. Eiser is houder van Benelux-woordmerken KAMER VAN KOOPHANDEL en KVK (hierna: Merken) en de domeinnaam <kvk.nl>.

Verweerder is [X] B.V., uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <zakelijkuittreksel.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam), waarop ‘uittreksels uit het Nederlandse Handelsregister van de Kamer van Koophandel’ worden aangeboden.  

Eiser vordert onder meer dat het Verweerder verboden wordt om gebruik te maken van de Merken en de Domeinnaam.

Aan deze vordering legt Eiser ten grondslag dat Verweerder inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten en onrechtmatig handelt door op de Domeinnaam uittreksels aan te bieden als zijnde afkomstig van Eiser. Deze uittreksels zouden foutieve, verouderde en additionele informatie bevatten. Er wordt gesteld dat Verweerder hiermee afbreuk doet aan de goede en betrouwbare naam van Eiser. Verweerder voert daarentegen aan dat hij de door Eiser bedoelde Domeinnaam niet heeft geregistreerd of geëxploiteerd heeft. De Domeinnaam zou door een derde in het buitenland buiten zijn opdracht en medeweten op zijn naam zijn gezet.

De Voorzieningenrechter maakt hieruit op dat Verweerder zich beroept op identiteitsfraude. Dat één en dezelfde partij achter de Domeinnaam zit, wordt voorshands aannemelijk geacht. Echter, dat Verweerder de sturende kracht is achter de Domeinnaam en dat Verweerder de Merken zelf gebruikt, acht de Voorzieningenrechter niet (voldoende) aannemelijk. De Voorzieningenrechter oordeelt daarom dat de vordering goeddeels moet worden afgewezen. Vordering van Eiser met betrekking tot het verboden stellen van het gebruik van de Merken kan aldus niet worden toegewezen.

Wat betreft de gestelde inbreukmakende domeinnamen, overweegt de Voorzieningenrechter het volgende. De stelling dat Domeinnaam op de naam van Verweerder is geregistreerd, laat Verweerder onweersproken. Ook heeft hij niet betwist dat de uittreksels op de website van de Domeinnaam een inbreuk maken op de rechten van Eiser. Ten slotte geeft Verweerder zelf ter terechtzitting aan dat zij ‘heel graag van de sites op zijn naam af wil’. De Voorzieningenrechter oordeelt in dit kader daarom dat Verweerder alles moet doen wat nodig is om de Domeinnaam aan Eiser over te dragen en deze op de naam van Eiser te (laten) zetten.


Terug