Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Kleding B.V. – Cyrus I B.V.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak:
01-04-2014
Rolnummer:
C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
kleding.nl, kleding.com
Eiser(es):
Kleding B.V.
Verweerder:
Cyrus I B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, .com-domeinnamen
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
01-05-2014
Kern:

Samenvatting

Eiseres is Kleding B.V., houdster van de handelsnaam kleding.nl en de daarbij behorende domeinnaam kleding.nl. Gedaagde is Cyrus I B.V., houdster van de domeinnaam kleding.com. Eiseres vordert primair het staken en gestaakt te houden van de inbreuk op haar handelsnaamrecht, meer in het bijzonder het verbieden de handelsnaam kleding.com te voeren. Subsidiair vordert eiseres het staken en gestaakt te houden van onrechtmatig handelen, meer in het bijzonder het verbieden kleding.com of een soortgelijke domeinnaam te voeren.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat eisers daadwerkelijk op commerciële wijze een onderneming drijft onder de naam kleding.nl. Ook de naam kleding.com van gedaagde is naar oordeel van de voorzieningenrechter een handelsnaam.

De bedrijfsactiviteiten van eiseres en verweerster zijn gelijk en zij richten zich op hetzelfde publiek. In aanvulling hierop oordeelt de voorzieningenrechter dat kleding.nl door de toevoeging .nl onderscheidend vermogen heeft. Door het gebruik van een toevoeging die behoort tot dezelfde categorie begrippen, in casu .com door gedaagde, ontstaat verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen.

De voorzieningenrechter beveelt het gebruik van kleding.com en kleding.COM als handelsnaam te staken en gestaakt te houden.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug