Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

KMAX International S.R.L. - Astopa B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
26-02-2020
Rolnummer:
DNL2019-0059
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
kmax.nl
Eiser(es):
KMAX International S.R.L.
Verweerder:
Astopa B.V.
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1363
Publicatiedatum:
31-03-2020
Kern:

De betwiste Domeinnaam lijkt verwarrend veel op Merk van Eiser. De Domeinnaam omvat Merk volledig aangezien de tekstuele element ‘KMAX’ in Merk het dominante kenmerk in de gestileerde weergave van de termen: ‘KMAX KERATIN MAXIMIZATION’ is.

Samenvatting

Eiser is KMAX International S.R.L., uit Italië. Eiser is een bedrijf dat gespecialiseerd is in instant haarmake-up oplossingen en is houder van het Europese Unie merk ‘KMAX KERATIN MAXIMIZATION’ het gaat om een beeldmerk, waarin de woorden in een speciaal schrift zijn geschreven (hierna: Merk). Verweerder is Astopa B.V. uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <kmax.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Het tekstuele element ‘KMAX’ is in Merk het dominante kenmerk in de gestileerde weergave van de termen: ‘KMAX KERATIN MAXIMIZATION’. De niet-tekstuele elementen doen geen afbreuk aan dit feit. De Domeinnaam omvat Merk volledig.  De Geschillenbeslechter constateert daarom dat de betwiste Domeinnaam verwarrend veel lijkt op Merk van Eiser.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang), onder meer omdat tussen Eiser en Verweerder een overeenkomst bestond waarin expliciet was opgenomen dat het Verweerder verboden was Merk als domeinnaam te registeren. Bovendien geeft Verweerder op de aan de domeinnaam gekoppelde website niet aan dat hij niet langer een exclusieve distributeur is van de merkgoederen.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Op basis van het hiervoor genoemde contractuele registratieverbod, constateert de Geschillenbeslechter dat Verweerder op de hoogte moet zijn geweest van de rechten van Eiser met betrekking tot Merk ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. Dit samengenomen met het feit dat de Domeinnaam wordt omgezet in een website die erg lijkt op een officiële website van Eiser, suggereert dat de Domeinnaam wordt gebruikt om opzettelijk te proberen internetgebruikers naar de website te lokken, onder meer, voor commercieel gewin. Dit duidt op registratie en gebruik te kwader trouw. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug