Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Kok Advocaten B.V. – JFM B.V. Juridisch & Fiscaal marketingteam B.V. Peter Dinkla

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
12-06-2020
Rolnummer:
DNL2020-0019
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<kantoor-kokadvocaten.nl>
Eiser(es):
Kok Advocaten B.V.
Verweerder:
JFM B.V, Juridisch & Fiscaal Marketingteam B.V. / Jfm Bv, Peter Dinkla
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2020-1380
Publicatiedatum:
29-12-2020
Kern:

Verweerder laat na om de opdrachten van Eiser te volbrengen. Eiser beëindigt de overeenkomst. Hierdoor heeft Verweerder geen legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Tevens gebruikt Verweerder hierdoor de Domeinnaam te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is Kok Advocaten B.V., uit Nederland. Dit betreft een advocatenkantoor met een breed aanbod van juridisch dienstverlening. Eiser is houder van de Handelsnaam ‘Kok Advocaten Tegelen B.V.’ (hierna: Handelsnaam).

Verweerder is JFM B.V, Juridisch & Fiscaal Marketingteam B.V., Nederland / Jfm Bv, Peter Dinkla, uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <kantoor-kokadvocaten> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Handelsnaam en de Domeinnaam stemmen zodanig overeen dat er sprake is van verwarringwekkende overeenstemming. De Domeinnaam bevat het element ‘‘kokadvocaten’’, hetgeen identiek is aan het dominante element van de Handelsnaam. Dat de Domeinnaam, integendeel tot de Handelsnaam, het beschrijvende woord ‘‘kantoor’’ en een koppelteken bevat doet niet af aan de verwarringwekkende overeenstemming.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang).  De Domeinnaam is geregistreerd in het kader van een overeenkomst tussen partijen. Verweerder is de opdracht gegeven een website te bouwen en te onderhouden die gekoppeld is aan de Domeinnaam. Verweerder laat deze stelling onweersproken. Uit de correspondentie tussen partijen blijkt dat Verweerder is opgehouden met het volbrengen van de opdrachten van Eiser. Eiser heeft de overeenkomst tussen partijen beëindigd. Op basis van deze gegevens stelt de Geschillenbeslechter vast dat Verweerder in deze zaak geen legitiem belang heeft bij het behoud van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Door de beëindiging van de overeenkomst tussen partijen, is de toestemming die in het verleden de juridische grondslag vormde komen te vervallen. Vastgesteld wordt dat Verweerder, gelet op de stand van zaken, de Domeinnnaam te kwader trouw gebruikt.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug