Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Koninklijke KPN N.V. - Gaststaette Rasthaus

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-12-2016
Rolnummer:
DNL2016-0053
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
kpnwinkels.nl
Eiser(es):
Koninklijke KPN N.V.
Verweerder:
Gaststaette Rasthaus
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2017-1222
Publicatiedatum:
03-02-2017
Kern:

Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merk/handelsnamen van Eiser. Recht of legitiek belang is niet aangetoond, Verweerder is op geen enkele wijze verbonden met Eiser. Gezien reputatie van Eiser als marktleider op het gebied van telecommunicatie en ICT diensten, eerdere procedures tussen partijen, en het gebruik van een geparkeerde betaal-per-klik-pagina, wordt registratie te kwader trouw aangenomen.

Samenvatting

Eiser is Koninklijke KPN N.V., een een leidende telecommunicatie en ICT service provider in Nederland. Eiser heeft diverse Benelux en EU merken voor het woord KPN geregistreerd in de periode van 1993 tot 2006. Daarnaast bezit Eiser de handelsnamen KPN B.V. en KPN winkel. Verweerder is Gaststaette Rasthaus uit Duitsland en is sinds 12 Oktober 2010 houder van de domeinnaam <kpnwinkels.nl>. De domeinnaam leidt naar een geparkeerde website met betaal-per-klink links. In eerdere procedures tussen partijen heeft de geschillenbeslechter Verweerder al bevolen tot overdracht van de domeinnamen <kpnmail.nl> en <kpnnet.nl>. In de onderhavige procedure vordert Eiser overdracht van de domeinnaam <kpnwinkels.nl> op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De betwiste domeinnaam <kpnwinkels.ml> stemt verwarringwekkend overeen met het Merk van Eiser. Het eerste deel van de domeinnaam is identiek aan het Merk, het tweede deel “winkels” is beschrijvend. Gezien Eiser een leidende telecommunicatie provider is, wordt met de domeinnaam van Verweerder snel de link gelegd tussen producten en diensten van Eiser. </kpnwinkels.ml>

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft geen relevante rechten m.b.t. het gebruik van het Merk of de handelsnamen van Eiser. Verweerder is ook niet verbonden aan Eiser.

De geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (geregistreerd of Gebruikt ter Kwader Trouw) is voldaan. Eiser is een van de marktleiders in Nederland op het gebied van telecommunicatie en ICT diensten, Eiser is daarom bekend in de markt. De KPN merken hebben een reputatie en de geschillenbeslechter is van mening dat Verweerder af had moeten weten van het bestaan van de merken ten tijde van registratie van de domeinnaam. De geschillenbeslechter oordeelt verder dat het gebruik van een geparkeerde betaal-per-klik pagina onder de Regeling gezien wordt als gebruik te kwader trouw.

Mede gezien de eerdere zaken tussen Eiser en Verweerder en de afwezigheid van enige reactie aan de zijde van Verweerder, oordeelt de geschillenbeslechter dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug