Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Koninklijke KPN N.V. - Gaststaette Rasthaus

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
18-04-2016
Rolnummer:
DNL2016-0006
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
knpmail.nl en kpnnet.nl
Eiser(es):
Koninklijke KPN N.V.
Verweerder:
Gaststaette Rasthaus
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Typefout-domeinnamen, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1187
Publicatiedatum:
25-05-2016
Kern:

Bewuste misspelling van het merk ‘KPN’ in de domeinnaam knpmail.nl. Beide domeinnamen, knpmail.nl en kpnnet.nl, stemmen verwarringwekkend overeen met de merken van Eiser, al te meer omdat Eiser ook gebruik maakt van de emaildomeinen @kpnmail en @hetnet.nl. De domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd.

Samenvatting

Eiser is Koninklijke KPN N.V., een Nederlandse telecommunicatie- en IT service provider. Eiser is houder van verschillende merken, zoals een merk ‘KPN’ en een merk ‘HET NET’. Verweerder is Gaststaette Rasthaus, gevestigd in Duitsland. Verweerder heeft de domeinnamen knpmail.nl en kpnnet.nl geregistreerd. Eiser stelt dat de domeinnamen inbreuk maken op zijn merken. Knpmail.nl zou berusten op een misspelling van ‘kpn’ met de toevoeging mail, terwijl klanten van Eiser gebruik maken van emailadressen met de domeinnaam @kpnmail. Kpnnet.nl zou bestaan uit het merk ‘KPN’ en ‘net’ zou kunnen verwijzen naar het merk ‘HET NET’. Daarbij maken klanten van Eiser ook gebruik van emailadressen met het domein ‘@hetnet.nl’. Verder stelt Eiser dat de domeinnamen te kwader trouw worden gebruikt. De domeinnamen zouden bewust worden gebruikt om internetgebruikers aan te trekken voor commercieel gewin door het creëren van verwarringsgevaar met betrekking tot de merken van Eiser. Verweerder heeft geen verweer hiertegen gevoerd.

De geschillenbeslechter oordeelt ten eerste dat de beide domeinnamen verwarringwekkend overeen stemmen met merken van Eiser. ‘Knpmail.nl’ omvat een misspelling van het merk ‘KPN’. De toevoeging van het woord ‘mail’ wekt alleen maar meer verwarring, aangezien dit wordt gebruikt in combinatie met het merk ‘KPN’ in een populair emaildomein van Eiser. ‘Kpnnet.nl’ bestaat deels uit het merk ‘KPN’ en de beschrijvende toevoeging ‘net’. De toevoeging wekt alleen maar meer verwarring, omdat dit een verwijzing is naar het internet en Eiser daar actief is als internet service provider. Bovendien kan ‘kpnnet.nl’ worden gezien als een samentrekking van de merken ‘KPN’ en ‘HET NET’ van Eiser. Ten tweede oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder geen legitiem belang bij of rechten op de domeinnamen heeft. Ten derde oordeelt de geschillenbeslechter dat Verweerder de domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd. De merken van Eiser stammen uit 1993 en 1994 en worden ook daadwerkelijk gebruikt. Daarnaast acht de geschillenbeslechter het voldoende bewezen dat de merken een reputatie genieten. Verweerder had zich dan ook bewust moeten zijn van deze merken ten tijde van de registratie van de domeinnamen.

De vordering wordt toegewezen, de domeinnamen moeten worden overgedrag


Terug