Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Koninklijke KPN N.V. - JE Goos

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-08-2018
Rolnummer:
LJN/ECLI:
DNL2018-0032
Domeinnaam:
kpnpay.nl
Eiser(es):
Koninklijke KPN N.V.
Verweerder:
JE Goos
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk
Domjur-nummer:
2018-1298
Publicatiedatum:
19-12-2018
Kern:

Domeinnamen zoals geregistreerd door Verweerder omvatten volledige Merk Eiser. Eiser heeft geen toestemming gegeven en geen sprake van legitiem, niet-commercieel gebruik of bona fide aanbod van goederen of diensten. Registratie te kwader trouw nu Verweerder niet ontkent op de hoogte te zijn geweest van Merk Eiser. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eiser is Koninklijke KPN N.V. uit Rotterdam. Eiser is een van de grootste telecom- en ICT-dienstverleners van Nederland en levert deze diensten sinds 1989 aan onder de naam KPN. Eiser is rechthebbende van een aantal merken met het element KPN waaronder een Benelux woordmerk omvattende ‘KPN’ (hierna: Merk).

Verweerder is JE Goos uit Zundert. Verweerder is houder van de domeinnamen <kpnpay.nl>, <kpnstop.nl> en <kpntoken.nl> (hierna: Domeinnamen).

Eiser vordert overdracht van de Domeinnamen op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend). De Merk van Eiser stemt verwarringswekkend overeen met de Domeinnamen zoals geregistreerd door Verweerder, nu de Domeinnamen het volledige Merk van Eiser omvat.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang). Verweerder heeft geen toestemming van Eiser om de Domeinnamen te gebruiken. Ook worden de Domeinnamen niet gebruik voor legitiem, niet-commercieel gebruik of gebruik om te goeder trouw produceten of diensten aan te bieden.

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw). Verweerder ontkent niet dat hij Merk van Eiser kende ten tijde van registratie van de Domeinnamen daardoor neemt de Geschillenbeslechter aan dat de Domeinnamen zijn geregistreerd om uit het gebruik daarvan commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder of een andere online locatie te leiden.

Vordering van Eiser wordt toegewezen.


Terug