Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Koole Tanktransport B.V. – Domains By Proxy, LLC / Export Department

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
04-08-2016
Rolnummer:
DNL2016-0034
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
koole-terminals.nl
Eiser(es):
Koole Tanktransport B.V.
Verweerder:
Domains By Proxy, LLC / Export Department
Resultaat procedure:
de vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2016-1200
Publicatiedatum:
30-09-2016
Kern:

Verweerder heeft een kopie gemaakt van de website van Eiser in een poging tot het plegen van fraudeleuze handelingen ten nadele van internet gebruikers. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt. De Domeinnaam is identiek aan een van de handelsnamen van Eiser.

Samenvatting

Eiser is Koole Tanktransport, een internationaal opslag- en transportbedrijf dat zich richt op logistieke oplossingen voor olie en chemicaliën, opgericht in 1984. Koole Tanktransport is eigenaar van verschillende handelsnamen KOOLE en KOOLE TERMINALS en houder van de domeinnaam koole.com. Verweerder is Domains By Proxy en LLC Export Department en heeft op 28 mei 2016 de domeinnaam koole-terminals.nl (hierna: de Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam is gekoppeld aan een website die een exacte kopie is van de website van Eiser, op de contactgegevens na. Eiser stelt dat er sprake is van gebruik te kwader trouw, aangezien het om een kopie van de website van Eiser gaat en deze gebruikt zou worden voor fraude. Verweerder heeft geen verweer gevoerd.

De geschillenbeslechter stelt eerst vast of de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met handelsnamen van Eiser in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. De handelsnaam KOOLE TERMINALS is volledig overgenomen in de Domeinnaam, de Domeinnaam is identiek aan deze handelsnaam. Daarnaast stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de handelsnaam KOOLE, aangezien het deel ‘terminals’ in de Domeinnaam beschrijvend is. Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast of Verweerder rechten op of legitieme belangen heeft bij de Domeinnaam. Volgens de geschillenbeslechter is het duidelijk dat Verweerder de bedoeling heeft fraude te plegen ten nadele van internetgebruikers door een kopie te maken van de website van Eiser zonder toestemming. Verweerder staat niet bekend onder de Domeinnaam maar lijkt zich voor te doen als Eiser. Verweerder heeft daarom geen rechten op of legitieme belangen bij de Domeinnaam. Tot besluit stelt de geschillenbeslechter vast of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Volgens de geschillenbeslechter is de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en wordt deze ook te kwader trouw gebruikt. Doordat Verweerder op een frauduleuze manier gebruik maakt van een kopie van de website van Eiser, probeert Verweerder internet gebruikers naar zijn website te trekken met een winstoogmerk door het profiteren van de verwarring tussen de handelsnamen van Eiser en de Domeinnaam.

De vordering wordt toegewezen.


Terug