Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Kvk - Kantoor voor Klanten

Procedure:
bodemprocedure
Instantie:
Rechtbank Rotterdam, sector civiel recht
Datum uitspraak:
29-06-2010
Rolnummer:
328567 / HA ZA 09-1052
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
kvkhandelsregister.nl
Eiser(es):
Kamer van Koophandel Nederland
Verweerder:
Kantoor voor Klanten B.V.B.A.; Kantoor voor Klantenservice B.V.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Overige onrechtmatige daad, Merk, Proceskostenveroordeling
Domjur-nummer:
2010-605
Publicatiedatum:
29-08-2010
Kern:

Samenvatting

De Kamer van Koophandel handelt onder diverse handelsnamen en merken, en gebruikt de domeinnamen kvk.nl en handelsregister.nl. Kantoor voor Klanten heeft facturen verstuurd aan een deel van de 1.4 miljoen bij de KvK ingeschreven ondernemingen als publiciteitsstunt. Die facturen lijken sterk op de facturen die de KvK voor de jaarlijkse bijdrage verstuurt. Hiervoor werden ondernemers verwezen naar de website kvkhandelsregister.nl en gevraagd om een bijdrage. In kort geding beveelt de voorzieningenrechter (DomJur 2010-555) gedaagden iedere inbreuk op merk-, auteurs-, en handelsnaamrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, geregistreerde merken door te halen en de volgende domeinnamen door te halen en niet opnieuw te registreren: tradingregister.nl; tradingregister.com; handels-register.nl; handelsregisteronline.nl; mijn-kvk.nl; mijnkvk.nl; onlinehandelsregister.nl; kvkhandelsregister.biz; kvkregister.biz; kvkregister.net; kvkhandelsregister.net; kantoorvoorklantenservice.nl; kvkregister.info en kvkhandelsregister.info.

De domeinnamen kvkhandelsregister.nl; kvk-handelsregister.com; kvkregister.nl en kvkregister.com dienen te worden overgedragen aan de Kamer van Koophandel.

 

In de bodemprocedure vordert de Kamer van Koophandel voor recht te verklaren dat Kantoor voor Klanten c.s. inbreuk maken op de auteursrechten, merkenrechten en handelsnamen van Kamer van Koophandel. Daarnaast vordert de KvK doorhaling van de domeinnamen online-handelsregister.com; online-handelsregister.info; kvkregister.co.uk; kvkregister.info; kvkbenelux.com en overdracht van de domeinnamen kvkregister.com en kvkhandelsregister.com.

 

De rechtbank verklaart voor recht dat Kantoor van Klanten inbreuk maakt op de merkenrechten, auteursrecht en handelsnaamrecht van KvK. Ook is er sprake van misleiding, de bijdragebrief was onmiskenbaar bewust misleidend en daarmee onrechtmatig.

 

Groepsverband:

KvK stelt dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn ingevolge groepsaansprakelijkheid, artikel 6:166 BW. De rechtbank oordeelt dat er sprake is geweest van onrechtmatig handelen in groepsverband, waaraan verschillende deelnemers hebben bijgedragen. Er was een plan gemaakt, waarvoor een groot aantal op elkaar afgestemde activiteiten nodig was en samenwerking vereist was. Het schadeveroorzakend onrechtmatig handelen gebeurde in naam van de daartoe opgerichte rechtspersoon Kantoor voor Klanten. Gedaagden zijn hoofdelijk aansprakelijk.

 

Groepsverband en de domeinnaam kvkhandelsregister.nl:

De domeinnaam is geregistreerd op naam van KvK Benelux Corporation. Over de precieze status van deze entiteit en haar betrokkenheid met Kantoor voor Klanten bestaat onduidelijkheid, maar gezien het belang van de website voor de onderneming en de doelstelling van Kantoor voor Klanten kan het niet anders dan dat er nauwe contacten zijn geweest over het registreren van deze domeinnaam. Gedaagden hebben geen behoorlijke toelichting verstrekt, de rechtbank neemt aan dat gedaagde 3 de domeinnaam kvkhandelsregister.nl heeft geregistreerd en weegt dit mee bij het oordeel omtrent groepsaansprakelijkheid.

 

Domeinnamen:

Ten aanzien van de doorhaling en overdracht van de domeinnamen is door Kantoor van Klanten meegedeeld dat dit nog niet is gebeurd omdat zich problemen hebben voorgedaan bij de doorhaling/overdracht. Niet is toegelicht om welke problemen het gaat, nadere informatie is nodig.

 

Proceskosten:

KvK maakt aanspraak op een vergoeding op grond van artikel 1019h Rv van bijna 330.000,- proceskosten. Hoewel het gaat om een buitengewoon omvangrijke zaak, acht de rechtbank dit bedrag niet redelijk en niet in verhouding tot de aard en omvang van de zaak. De indicatietarieven gaan uit van een bedrag van 25.000,- voor een niet-eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en pleidooi. De rechtbank wijst 75.000,- proceskostenveroordeling toe.

 

Een nadere beslissing wordt aangehouden.


Terug