Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Lagardère Sports – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-09-2020
Rolnummer:
DNL2020-0033
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<sportfive.nl>
Eiser(es):
Lagardère Sports
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1389
Publicatiedatum:
23-02-2021
Kern:

De Domeinnaam is niet omgezet naar een actieve website, maar vooralsnog heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij het behoud van de Domeinnaam. Ook wordt gebruik te kwader trouw bij dit passieve bezit bevonden.

Samenvatting

Eiser is Lagardère Sports, uit Frankrijk. Het betreft een internationaal marketingbureau voor sportrechten. Eiser is houder van verschillende SPORTFIVE merkregistraties, waaronder twee handelsmerken voor de Europese Unie (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <sportfive.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat namelijk de Merken van Eiser in het geheel en de Domeinnaam is tekstueel, visueel en fonetisch identiek daaraan.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Eiser heeft aangetoond dat de Domeinnaam momenteel niet beschikbaar is. De website geeft een foutmelding aan, omdat de server niet gevonden kan worden. Dit geeft geen aanleiding tot een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Verder bestaat er ook geen commerciële relatie tussen Eiser en Verweerder.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Gezien het onderscheidende karakter van de Merken van Eiser, volgt dat Verweerder de rechten van Eiser kende of had moeten kennen. De Domeinnaam omvat de Merken immers in het geheel. Daarnaast merkt de Geschillenbeslechter wel op dat de Domeinnaam niet is omgezet naar een actieve website. Echter, het passieve bezit verhindert niet dat er gebruik te kwader trouw kan worden bevonden.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug