Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Lease2Go B.V. - Marketing Plus More

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
14-12-2017
Rolnummer:
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
lease2go.nl
Eiser(es):
Lease2Go B.V.
Verweerder:
Marketing Plus More
Resultaat procedure:
vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1266
Publicatiedatum:
29-04-2018
Kern:

Verweerder registreert domeinnaam identiek aan handelsnaam Eiser. Geen Recht of Legitiem Belang. Registratie te Kwader Trouw. Vordering toegewezen.

Samenvatting

Eiser is Lease2Go uit Heinenoord, Nederland. Eiser richt zich op operational lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. In 1987 heeft eiser zich in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de handelsnaam “Lease2Go”. Eiser heeft een actieve website onder de domeinnaam <lease2go.eu>.

Verweerder is Marketing Plus More uit Deventer, Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <lease2go.nl> op 8 januari 2015 geregistreerd. De domeinnaam wordt door Verweerder niet actief gebruikt.

Eiser vordert overdracht van domeinnaam <lease2go.nl> op grond van artikel 2.1 van de Regeling. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringswekkend overeenstemmend). De domeinnaam van Verweerder is identiek aan de handelsnaam van Eiser.  

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook is voldaan aan het tweede vereiste (Geen Recht of Legitiem Belang). Aangezien de domeinnaam in 2015 is geregistreerd door Verweerder en nog steeds niet gebruikt is, kan geen recht of legitiem belang vastgesteld worden.

Ook aan het derde vereiste (Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw) is volgens de Geschillenbeslechter voldaan. Gegeven de omstandigheden van deze zaak, inclusief het specifieke karakter van de domeinnaam is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van Eiser en derhalve van de handelsnaam van Eiser.

Vordering wordt toegewezen. Geschillenbeslechter beveelt wijziging van domeinnaamhouder van <lease2go.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Terug