Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Lesaffre et Compagnie – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
15-03-2021
Rolnummer:
DNL2020-0061
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<lesaffre.nl>
Eiser(es):
Lesaffre et Compagnie
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1402
Publicatiedatum:
27-05-2021
Kern:

Verweerder gebruikt de Domeinnaam, die verwarringwekkend veel overeenstemt met het Merk, om internetgebruikers naar websites van andere bedrijven te leiden. De Domeinnaam wordt dus te kwader trouw gebruikt.

Samenvatting

Eiser is Lesaffre et Compagnie, uit Frankrijk. Eiser is een hoofdrolspeler op het gebied van gisten en fermentatie. Eiser is houder van verschillende merkregistraties voor het merk LESAFFRE, waaronder het Europese merkregistratie (hierna: Merk).

Verweerder is [X], uit China. Verweerder heeft de domeinnaam <lesaffre.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam omvat het Merk in zijn geheel. Het panel stelt daarom vast dat de Domeinnaam verwarringwekkend veel lijkt op het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). De Domeinnaam wordt gebruikt om internetgebruikers door middel van links naar andere websites te leiden. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de reputatie en de goodwill van het Merk. Dit is volgens het panel geen bona fide aanbod van goederen en diensten. Ook bestaat er geen commerciële relatie tussen Eiser en Verweerder die dit handelen zou kunnen rechtvaardigen.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Door de Domeinnaam te gebruiken om internetgebruikers naar websites van andere bedrijven te leiden, creëert Verweerder een kans op verwarring met het Merk en haalt hij waarschijnlijk ook inkomsten uit deze praktijken.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug