Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Libbey Glass Inc. - Anonymous Domain Registration Service / JIM Internet Services B.V.

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
16-01-2017
Rolnummer:
DNL2016-0049
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
libbeyglazen.nl
Eiser(es):
Libbey Glass Inc.
Verweerder:
Anonymous Domain Registration Service / JIM Internet Services B.V.
Resultaat procedure:
De vordering wordt toegewezen
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2017-1226
Publicatiedatum:
13-03-2017
Kern:

Het gebruik van de verwarringwekkende domeinnaam libbeyglazen.nl maakt inbreuk op het merk LIBBEY. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij het gebruik van de domeinnaam en het gebruik is bovendien te kwader te trouw. Verweerder wist af van het merk van Eiser of had hiervan af moeten weten. Bona fide aanbod van goederen of diensten ontbreekt.

Samenvatting

Eiser is Libbey Glass, een multinationale glasproducent uit Amerika. Eiser is sinds 1971 houder van het Benelux merk LIBBEY en sinds 10 september 2015 van het EU merk LIBBEY.

Verweerder is Anonymous Domain Registration Service uit Nederland en is sinds 6 april 2016 houder van de betwiste domeinnaam <libbeyglazen.nl>. De domeinnaam was niet actief, maar verwees door naar de website <www.glazenmagazijn.nl>, waarop glaswerk van zowel LIBBEY als diens concurrenten wordt verkocht. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter oordeelt dat voldaan is aan het eerste vereiste (Identiek of Verwarringwekkend overeenstemmend). De domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met het merk van Eiser, gezien het volledige merk in de domeinnaam is opgenomen.

De geschillenbeslechter oordeelt dat ook voldaan is aan het tweede vereiste (Recht of Legitiem Belang) van art. 2.1 van de Regeling. Gezien de domeinnaam niet gebruikt wordt om merkproducten te verkopen, maar slechts doorverwijst naar een andere website en de band tussen Verweerder en Eiser niet duidelijk is, is er geen sprake van een bona fide aanbod van goederen of diensten. Verweerder heeft geen Recht of Legitiem Belang bij het gebruik van de domeinnaam.

De geschillenbeslechter oordeelt mede gebaseerd op bovenstaande tot slot dat aan het derde vereiste van art. 2.1 van de Regeling (Geregistreerd of Gebruikt ter Kwader Trouw) is voldaan. Verweerder gebruikt de domeinnaam om originele producten van Eiser te verkopen. Het Merk is daarnaast eerder geregistreerd dan de domeinnaam en verweerder wist af of had af moeten weten van het Merk van Eiser en zijn producten.

Het gevorderde wordt toegewezen.


Terug